Skip to main content

Allt färre brott för varje år

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 08:51 CET

Engagerade örebroare, bra samarbete mellan polis, kommun, näringsliv, och förebyggande arbete där föreningar och organisationer tar ett stort samhällsansvar. Det är bakgrunden till att de anmälda brotten minskar för varje år enligt Sören Svensson, samordnare för Örebrå – Örebro brottsförebyggande råd.

– Att det minskar tror vi beror på att vi har fått till ett riktigt bra brottsförebyggande arbete här i Örebro, säger Sören Svensson.

Eftersom vi blir allt fler i Örebro kommun är det viktigt att titta på siffrorna per hundratusen invånare, det är då man kan se om brottsligheten minskar eller inte. Sedan 1997 har anmälda brott per hundratusen invånare minskat med drygt 2 200, från 17 226 år 1997 till 14 969 år 2010.

Ungdomar är inte mer brottsbenägna än förr

Några av de brott som minskar är bil- och cykelstölder, inbrott och skadegörelse. Och myten om att brottsligheten bland unga ökar är just en myt; det finns ingen statistik som visar att ungdomar är mer brottsbenägna än tidigare.

Positiv utveckling

Örebroarna är ännu mera engagerade än tidigare och bryr sig om sina medmänniskor, vilket innebär att allt fler antingen tipsar polisen eller griper in i situationer – även om man själv inte är utsatt för brott. Det gör att risken för upptäckt ökar, och det avskräcker antagligen en del från att begå brott.

Många har också mera kunskap om vad man kan göra i sin egen vardag för att skydda sig och sina ägodelar. Ett par enkla exempel är att ha tidsstyrd belysning eller att be någon ta in posten om man är bortrest.

Örebro kommun har också tillsammans med polisen, näringsliv och föreningar satsat mycket på förebyggande arbete, med bland annat ordningsvakter i centrala Örebro på fredags- och lördagskvällar. Trygghetsvandringar och stadsplanering som tar hänsyn till säkerhet är andra faktorer som kan minska brottsligheten.

Arbetet fortsätter

– Vi fortsätter vårt idoga arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten, och där har vi också bra samarbete med länets övriga kommuner, berättar Sören Svensson. Örebro är ju ett nöjescentrum i länet och det gör att brottsförebyggande arbete i andra kommuner påverkar situationen i Örebro.

De brott som inte minskar, utan snarare tenderar att öka något, är bland annat våld, hot och övergrepp i rättssak. Trenden ser likadan ut i hela landet.

– Det här ser vi väldigt allvarligt på och därför kommer vi i Örebrå att arbeta mycket med det framöver.

Mera information om vad som räknas som brott, till exempel övergrepp i rättssak, är ett exempel på vad Örebrå kommer att arbeta med under 2011.

– Det kanske inte är alla som förstår att en hastigt fälld kommentar som "tjallar du så blir det synd om dig" faktiskt är en brottslig handling.

Mera kunskap hos såväl polis och kommun som företag och organisationer om hur man kan förebygga brott, och ännu bättre stadsplanering är ett par andra exempel som vi i Örebro kommer att satsa på framöver.

Mer information

Sören Svensson, samordnare för Örebrå - Örebro brottsförebyggande råd, Örebro kommun, 019-21 25 53, soren.svensson@orebro.se

Läs mer om hur Örebro kommun arbetar med att öka tryggheten i staden: http://www.orebro.se/8786.html