Skip to main content

Anmälda brott i Örebro minskar

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2012 14:24 CEST

Antalet anmälda brott i Örebro har minskat med drygt 8 procent under årets sex första månader i jämförelse med samma period 2011. Våldsbrotten och stöldbrotten minskar, men en ökning av hot, kränknings- och frihetsbrott med 20 procent är oroväckande. Ökningen av skadegörelsen med cirka 20 procent har sin förklaring i upprepade sabotage med sönderskurna bildäck.

Den av media uppmärksammade siffran av 45 anmälda våldtäkter under juni månad, inbegriper ett uppmärksammat fall av misstänkt våldtäkt mot barn. Under juni månad finns två anmälda våldtäkter utomhus och ett försök till våldtäkt.

Genom ett nära samarbete mellan polis, kommun, näringsliv och föreningslivet kan vi fortsätta påverka brottsutvecklingen och öka tryggheten i vår stad. Enskilda privatpersoner har visat prov på civilkurage genom att ingripa vid pågående brott eller lämna värdefull information till polisen som bidragit till att personer gripits och väntar på rättegång.

Örebro kommuns sommarsatsning med 350 000 kronor till trygghetsåtgärder har inneburit att vi kunnat öka närvaron av ordningsvakter i city, något som har uppskattats av kommuninvånare och turister.

För Örebro brottsförebyggande råd

Sören Svensson
Kommunledningskontoret
soren.svensson@orebro.se
019-21 25 53, 070-562 97 75