Skip to main content

Arvoden till förtroendevalda i Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 15:19 CEST

Som förtroendevald har man rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det har visat sig att underlagen för utbetalning har innehållit en del brister. För att säkerställa en enkel och korrekt hantering av detta kommer nu rutiner och riktlinjer att ses över.

– Det har visat sig att en del felaktigheter har inträffat. Det är viktigt att arvode och ersättningar sköts på ett korrekt sätt samtidigt som det ska vara enkelt att göra rätt. Vi tar nu fram tydligare riktlinjer och rutiner för att underlätta detta, säger kommundirektör Staffan Isling.

Kommunledningskontoret arbetar med att ta fram tydliga rutiner för vad som krävs för att få ersättning. Här kommer även ansvarsfördelningen mellan förtroendevald, ordförande och nämndadministratör att framgå.

– Vi kommer att begära in nya intyg med inkomstuppgifter från våra förtroendevalda. De ligger sedan till grund för de ersättningar som betalas ut, säger Inga-Greta Carneland Hörnström, kanslichef.

Kontaktpersoner
Staffan Isling, kommundirektör
076-551 41 11

Inga-Greta Carneland Hörnström, kanslichef Kommunledningskontoret 
076-551 62 42

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013