Skip to main content

Barnens skog i Örebro

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 13:46 CET

Örebro kommun startar i år planteringen av ”Barnens skog”.  Det innebär att ett träd planteras för varje barn som föds i - eller adopteras till - Örebro.  

Barnens skog planteras i Näsby. I år planteras ett träd för varje barn som föddes i Örebro, eller adopterades av örebropar, under 2009. Sammanlagt är det cirka 2000 träd som planteras.

– Vi vill på det här sättet uppmärksamma att Örebro växer och att det är så roligt att det föds många barn. Förutom att kommunen tillägnar varje barn ett nytt träd är initiativet viktigt för miljön. Träden är stadens gröna lungor som hjälper till att rena luften och bidrar till ett bättre klimat, säger Gunnar Andersson (M), ordförande i Tekniska nämnden.

– Att vistas i skogen har stor betydelse för barns utveckling. Därför är det perfekt att ”Barnens skog” kommer att ligga alldeles intill en förskola. Barnen där kan förhoppningsvis agera faddrar för skogen. Genom barnens skog kan de också få en förståelse för den process som det faktiskt är när ett träd blir till, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

Träd är viktiga för barn

Forskning visar att barns utemiljö har en avgörande betydelse för barns hälsa, inlärning och fysiska aktivitet. Barn som vistas mycket i naturen är ofta friskare, mindre stressade, har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och bättre minne än andra barn. Undervisning som sker i skog och mark blir mer varierad och där ute kan teori förklaras på nya sätt med praktiska inslag. Barn får även möjlighet att lära känna vilda växter och djur, vilket kan skapa ett ökat intresse för naturen och för samhällets hållbara utveckling.

Skogen behöver inte vara stor för att uppfylla barnens behov. För att barn ska trivas och tycka att det är roligt att vara i skogen är det viktigt att den är variationsrik. Det ska finnas klätterträd och täta snår att gömma sig i och massor av grenar, pinnar och ris att bygga kojor av. Det är också viktigt med trygghet och det gäller att skapa en balans mellan spänning och trygghet. Viktigast är dock att det är nära till skogen och lätt att ta sig dit.

Stor variation av buskar och träd

Barnens skog kommer att få en rik och varierad flora. De cirka 2000 träd och buskar som planteras består av en mångfald olika sorter.

– Det som planteras 2010 är blandskog, både lövträd och buskar. Här kommer att finnas mycket för barn att leka med och så småningom också klättra i. Vi planterar nu trädsorter som björk, al, lönn, rönn och ek. Dessutom planterar vi större buskar, till exempel hassel och nyponrosor, säger Lars-Erik Krafve, kommunens stadsträdgårdsmästare. 

Träd och buskar som planteras i Barnens skog 2010:

Träd: Vårtbjörk, klibbal, skogslönn, trubbhagtorn, skogslind, fågelbär, skogsek, rönn, oxel och avenbok.

Buskar: Hassel, skogstry, nyponros och slån.