Skip to main content

Besök från Myanmar i Örebro

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 09:26 CEST

1 oktober tar Lars O Molin (KD), kommunfullmäktiges ordförande, emot en delegation från Myanmar. I delegationen ingår ministrar, tjänstemän på hög regeringsnivå och tjänstemän från UNDP (FN:s utvecklingsprogram).  Besöket ingår som en del av UNDP:s arbete för att stödja en reformering av den lokala sektorn mot en större demokrati.

– Delegationen från Myanmar, som leds av vice inrikesministern Kyaw Zan Myint, ska särskilt studera hur samspelet mellan olika nivåer i den regionala och lokala styrningen fungerar i praktiken. De kommer också att besöka Länsstyrelsen och landshövding Rose-Marie Frebran, säger Lars O Molin, som är värd för besöket.

– Besöket är en del av en utbildningsinsats som UNDP startade i april 2013. Tjänstemän från Örebro kommun kommer att medverka och informera om de kommunala ekonomiska styrsystemen. Den svenska offentlighetsprincipen kommer att uppmärksammas. I programmet kommer det också att ingå en redogörelse för hur den lokala demokratin fungerar samt samarbetet med den civila sektorn, förklarar Carinne Lancereau, planerare på kommunledningskontorets enhet för hållbar utveckling.

Förutom Örebro kommer delegationen under sina fem dagar i Sverige även att besöka Utrikesdepartementet, Sida, Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakt
Carinne Lancereau 019-21 15 32

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013