Skip to main content

Dags att mäta radon

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:08 CEST

Nu har säsongen för radonmätning börjat, den pågår mellan oktober och april varje år. De som bor i sin egen fastighet kan beställa mätdosor via Miljökontoret, Örebro kommun. De som äger flerbostadshus ansvarar för att mäta radonhalten i de lägenheter som finns i fastigheten.

Radon är en hälsorisk

– Det är viktigt att mäta radon eftersom hög radonhalt kan innebära en hälsorisk, säger Lisa Pettersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Örebro kommun. Därför hoppas vi att så många som möjligt mäter radonet. Vi har också kontaktat många ägare av flerfamiljshus och kommer att besöka en del av dem för att se hur de arbetar med radonmätning och åtgärder.

Varje år orsakar radon i inomhusluften cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Därför är det viktigt att mäta radonet. Radonhalten i inomhusluft får inte överstiga 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3 luft). Om man upptäcker för höga radonhalter kan man behöva göra en radonsanering. Privatpersoner kan ansöka om bidrag hos länsstyrelsen till en sådan sanering. Ägare till flerbostadshus ansvarar för eventuell radonsanering i sina fastigheter.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt om huset, såväl den ursprungliga som fyllnadsmassor.
  • Byggnadsmaterialet (s.k. blå lättbetong).
  • Vatten som används i hushållet.

En åtgärd mot radon är att ha en ventilation som gör att luften flödar på ett bra sätt genom bostaden. Det kan alltså vara bra att se över ventilationssystemet:

  • Kontrollera kanalerna. Rengör dem, om så behövs.
  • Kontrollera att kanalväggar och anslutningar till ventiler, luckor m.m. är täta.
  • Håll alla ventiler öppna.
  • Se till att luften kan röra sig från utrymme till utrymme i huset på det sätt som är avsett, t.ex. genom springor vid stängda dörrar.

Mer information

Lisa Pettersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljökontoret, Örebro kommun, 019-21 14 69

Mer info om radon och radonmätning: http://www.orebro.se/1541.html