Skip to main content

Ett kvarter för kulturen

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 12:00 CEST

För att stärka kulturen i staden och regionen ska Örebro kommun undersöka möjligheterna att skapa ett kulturkvarter i området runt Konserthuset. Det gör vi genom att bjuda in arkitekter till en tävling om hur området kan utvecklas.

Örebro kommun ska undersöka möjligheterna att utveckla området kring Konserthuset i Örebro till ett kulturkvarter. Visionen är att delar av Örebros kulturutbud i framtiden ska samlas i området, bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan. I området ska det även finnas en scen för dans, teater och konserter, restauranger och bostäder.

Tävling för arkitekter
För att få fram den bästa idén på hur vi kan skapa ett kulturkvarter har vi bjudit in intresserade arkitekter till en projekttävling. Intresseanmälan att delta ska lämnas senast 30 augusti. I höst utses tre arkitektkontor som får delta och därmed vara med och rita varsitt förslag på hur området skulle kunna utvecklas. Se tävlingsinformation.

Tidplan för projekttävlingen

  • Juni–augusti: Prekvalificering där intresserade arkitekter kan lämna in en intresseanmälan att delta i tävlingen.
  • Oktober: Presentation av de tre arkitektkontor som får medverka i tävlingen.
  • Februari 2014: Presentation av det vinnande bidraget.

Konserthuset byggs om
Ombyggnation av Konserthuset är beslutad och projektering pågår. Konserthuset ska stå färdigt hösten 2015 och ombyggnationen är en förutsättning för planerna på ett kulturkvarter.

Kontaktpersoner
Lennart Bondeson (KD), kommunalråd
019-21 10 68, 0703-26 24 08
lennart.bondeson@orebro.se

Peder Hallkvist, stadsarkitekt
019-21 13 18
peder.hallkvist@orebro.se

Gunilla Björling, planerare
019-21 61 19
gunilla.bjorling@orebro.se