Skip to main content

Företagen i Örebro upplever bättre företagsklimat

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 13:29 CEST

Örebro klättrar 42 platser i Svenskt näringslivs årliga mätning av företagsklimatet. I företagens enkätsvar har alla siffror höjts sedan mätningen 2012 och företagens sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat har förbättrats väsentligt.


– Det är glädjande att vi klättrar på rankingen, det signalerar att kommunens dialog med näringslivet fungerar och att näringslivet är en viktig del av Örebros tillväxt. Jobb skapas när näringslivet mår bra och därför är det här en bra signal, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande

Alla siffror höjs i företagarnas enkätsvar
Rankingen baseras till en tredjedel på enkätsvar från företagarna i kommunen, till en tredjedel på statistiska fakta om bl.a. andel i arbete, företagande och nyföretagsamhet, och till en tredjedel på företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. I enkätsvaren har alla siffror höjts sedan mätningen 2012, särskilt vad gäller det sammanfattande omdömet. 

– Näringslivet är otåligt och vill se resultat av olika insatser. Det tror jag är en framgångsfaktor för oss, tillsammans med att vi är en växande kommun med många nya företag. Vi har jobbat med att öka servicenivån inom kommunen och vi arbetar aktivt för ett nytt näringslivspolitiskt program för Örebro, säger Lennart Bondeson, (KD), ansvarig för näringslivs- och klimatfrågor.

I enkäten lyfter företagarna fram bl.a. snabb handläggning och förståelse för företagens situation hos tjänstemän och politiker som viktiga delar i att skapa ett bra företagsklimat. Dialog mellan kommunen och företagen ses också som viktigt.

– Under 2012 såg vi ett behov av att hitta nya forum för personlig kontakt och utbyte mellan företagen och kommunen. Där tycker vi att vi nu börjar hitta former i samarbete med företagens organisationer. Det gäller både på kommungemensam nivå och på förvaltningsnivå, där flera nya initiativ har tagits, berättar Eva Lilja, näringslivsdirektör.

Fokusgrupper inom Stadsbyggnad för utveckling
Ett exempel är Stadsbyggnad som under våren har bjudit in företag för att tillsammans prata om hur vi kan förbättra servicen inom det området. Cirka 80 företag och andra aktörer deltog vid det första tillfället och 42 företag anmälde intresse för att delta i ett vidare arbete med fokusgrupper. Tre fokusgrupper är genomförda med diskussioner på teman som har tagits fram efter intervju med företagen.

– Det har varit ett stort deltagande och engagemang från företagens sida, berättar Åsa Bellander, stadsbyggnadschef och fortsätter: Det känns som att vi är på gång att bygga något bra tillsammans. Vi kommer att fortsätta med både fokusgrupper och större frukostträffar framöver. Förutom att vi få en massa bra input kring vad vi behöver utveckla, får vi en större inblick i varandras situation och roller och det är ju precis det som efterfrågas både av företagen och av oss.

Kontaktpersoner
Eva Lilja, näringslivsdirektör
019-21 15 60, 076-551 56 09, eva.lilja@orebro.se

Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 07, 070-375 16 37, lena.baastad@orebro.se

Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivs- och klimatfrågor
019-21 10 68, 070-3262408, lennart.bondeson@orebro.se

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013