Skip to main content

Företagen upplever klart förbättrad service från kommunen

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 13:30 CEST

En ny NKI-undersökning visar att företagens upplevelse av Örebro kommuns service ökat totalt sett, och på alla mätta serviceområden.

NKI-undersökningen (Nöjd Kund-Index) för första halvåret 2014 visar att Örebro kommun ökat från 61 till 72 (där värdet 100 är det högsta möjliga). 399 svar på enkäten är redan fler än för hela 2012.

– Ett fantastiskt bra resultat och utveckling till gagn för företagare och privatpersoner i Örebro. Jag upplever det som ytterligare ett bevis på att vi förtjänar utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun. Nu blir det viktigt att vi kan leverera denna höga kvalitet på servicen över tid, säger näringslivsdirektör Eva Lilja.

– Jätteroligt att företagarna tycker att vi har blivit bättre. Förvaltningen har jobbat hårt och målmedvetet med att förbättra vår service till företagarna, säger bygglovschef Sofia Lindén och fortsätter: 

– Vi har bland annat ordnat frukostmöten och fokusträffar där företagarna har kommit med många förbättringsförslag som vi har tagit till oss. Nu gäller det att vi tillsammans fortsätter att utveckla verksamheten och bibehåller den positiva trenden.

Sex serviceområden och fem myndighetsområden

Undersökningen är indelad i sex serviceområden och resultatet har ökat på samtliga. Områdena är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

NKI-mätningen har gjorts inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (uteservering och övrigt), miljötillsyn (miljöskydd och livsmedel) och serveringstillstånd. Mätningen visar att NKI ökat inom fyra av fem myndighetsområden, medan brandtillsyn ligger kvar på sin höga notering.

Några skillnader gentemot tidigare mätningar

Den förra mätningen gjordes 2012 men resultatet kom under andra halvan av 2013. I slutet av februari 2015 kommer resultatet för hela 2014.

Några förändringar finns gentemot tidigare mätningar. Mätningen sker via webbenkäter och telefonintervjuer, tidigare med bara pappersenkäter. Företagarna får enkäten närmare i tid efter att ärendet avslutats. Svaren skickas in i fem perioder mot tidigare två.

– En viktig skillnad är även att enkäterna nu ställs till de personer som kommunen mött i kontrollen/tillsynen, och inte som tidigare bara till företaget, säger Helena Aronsson, enhetschef på Miljökontoret och fortsätter:

– Nu fortsätter vi att jobba på att företagarna upplever att de möter ett Örebro, utvecklar vår lotsverksamhet och fortsätter att förbättra vår egen samverkan internt mellan förvaltningarna.

Mer information på orebro.se.

Kontaktpersoner
Sofia Lindén, bygglovschef
019-21 13  64, 070-665 13 64, sofia.linden@orebro.se

Helena Aronsson, enhetschef Miljökontoret
019-21 14 47, 076-551 44 07, helena.a.aronsson@orebro.se

 

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013