Skip to main content

Fortsatt satsning på biogas i Örebro

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 09:41 CEST

Örebro kommun satsar hårt på biogas och är en av få kommuner i landet som nu tagit fram en biogasstrategi för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle.

Biogasstrategin ska bidra till att uppnå de högt satta målen i Örebro kommuns klimatplan, där det övergripande målet är vi ska ha en fossilfri kommun till år 2050. För att klara målen krävs ett offensivt arbete inom en rad områden.

Sju delmål till 2020
Fram till 2020 har kommunen satt sju mål inom biogasområdet för att bidra till etappmålet som innebär en sänkning av koldioxidutsläpp med 40 procent jämfört med år 2000. Vi vill till exempel öka andelen gasdrivna personbilar i kommunens fordonspark till 75 procent, att all linjelagd busstrafik i Örebro ska drivas med biogas och bli delägare i Karlskoga Biogas för att bidra till en ökad biogasproduktion och säkra den till närområdet.

Mot ett hållbart samhälle
– För att nå ett hållbart samhälle år 2050 behöver vi fler alternativ till fossila bränslen. Genom att bli delägare i Karlskoga Biogas bidrar vi till ökad produktion av biobränslen samtidigt som vi sluter kretsloppet genom att vårt lokala avfall blir till lokalt producerad biogas, säger Angelika Kvillebäck projektledare för biogasstrategin.

– Vi stärker nu bilden av Örebro som en grön kommun genom att öka produktionen av biogas. Det är viktigt att kommunen driver utvecklingen framåt när det gäller de här frågorna. Tillsammans med Karlskoga blir det ett lyft för hela regionen när det gäller miljötänkande, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för klimat, miljö och näringsliv.

Öppet gasnät
Ett annat sätt att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle är att öppna upp det kommunala gasnätet. Genom att göra gasnätet operatörsoberoende 2020 vill Örebro kommun skapa förutsättningar för fler aktörer att komma igång med biogasproduktionen, tack vare att behovet av investeringar i distribution av gasen försvinner och att fler ska kunna använda biogasen.

Kontakt
Angelika Kvillebäck, projektledare
0765515228
angelika.kvilleback@orebro.se

Malin Svensson, politisk sekreterare, KD kommunalråd
019-21 10 74 
malin.svensson@orebro.se