Skip to main content

Hälsans stig invigs

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 13:05 CEST

Den 2 oktober inviger landshövding Rose-Marie Frebran Hälsans stig i centrala Örebro. Hälsans stig är en promenadvänlig slinga på knappt fyra kilometer som i huvudsak följer Svartåns båda stränder mellan Järntorget och Slussen. Syftet med stigen är att uppmuntra fler till att röra på sig.

Välkommen till invigningen av Hälsans stig torsdag 2 oktober kl. 10 vid Henry Allards park.

Hälsans stig i centrala Örebro är cirka 3,75 km och följer i möjligaste mån Svartåns stränder. På så sätt blir sträckningen enkel att förstå och följa. Målgruppen är alla medborgare och i synnerhet de som har behov av lättare motion på grund av ålder eller till exempel hjärt- och lungproblem.

Hälsans stig har en huvuddragning (som markeras med streckad linje på kartan) men också vissa alternativa sträckningar för den som önskar gå en annan väg (markerat med prickad linje på kartan). Endast huvudsträckningen skyltas.

Kartor över Hälsans stig finns att hämta på Stadsbiblioteket och på kommunens servicecenter, Drottninggatan 5.

Konceptet Hälsans stig innebär att en promenadvänlig slinga markeras med skyltar och kilometermarkeringar. Slingan är vanligen 3–6 kilometer lång och brukar finnas i stråk där det är attraktivt att promenera. Syftet med Hälsans stig är att främja motion och att därigenom förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Den första Hälsans stig anlades på Irland 1995 och i dag finns konceptet i drygt tio länder i Europa och Nordamerika. I Sverige är det Riksförbundet Hjärtlung som ansvarar för Hälsans stig.

Kontaktperson
Jarmo Riihinen, trafikingenjör, 019-21 41 87, jarmo.riihinen@orebro.se

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013