Skip to main content

Hälsocyklare i Örebro – förbättrad hälsa med enkla medel

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 11:20 CET

Bättre hälsa, en mer aktiv livsstil och ökad kondition. Det är resultatet när årets upplaga av hälsocyklarna avslutas i dagarna.

Den 1 april 2013 startade ett femtiotal örebroare sin bana som Hälsocyklare. De har skrivit
på ett kontrakt att byta bil mot cykel under året. Projektet drivs av Örebro kommun och Örebro universitet. Deltagarnas hälsa mäts före och efter året, för att se hur deltagarnas hälsa påverkas av cyklandet.

– Över hälften visar förbättrade värden när vi summerar konditionstesterna före och efter,
berättar projektledare Anna Åhlgren. Genomsnittliga förbättringen om cirka fem procent
motsvarar i genomsnitt cirka två–tre pulsslag lägre vid samma arbetsbelastning efter cykelperioden.

Tusentals mil
Totalt har 6 822 resor rapporterats under de 35 veckor som kampanjen genomfördes (vecka
14–48). Detta motsvarar 3 411 cyklade mil, två tredjedels varv runt jorden, vilket också innebär en minskning av CO2-utsläpp med 8 ton jämfört med om resorna hade genomförts med bil.

Maria Schultz och Lise Lotte Persson är två av dem som cyklat flitigast under året. Kontakta dem gärna på telefon 0708-275 305 (Maria) eller 073-655 53 78 (Lise Lotte).

Hälsocyklare i Örebro, ett samarbetsprojekt
Projektet Hälsocyklare i Örebro är ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro
universitet. Projektet finansieras av EU-projektet CHAMP, www.champ-cycling.eu.

Kontakt
Anna Åhlgren, projektledare, Örebro kommun, anna.ahlgren@orebro.se, 076-55 155 05
(för information om projektet och resultaten)