Skip to main content

Kommande nior på Brickebackens skola i Örebro flyttar till Almby skola

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 16:51 CET

Från och med höstterminen 2012 kommer de elever som ska börja årskurs nio på Brickebackens skola istället att börja på Almby skola.

Bakgrund
13 december 2010 beslutade skolnämnd Sydost att Brickebackens skola skulle göras om till en F-6 skola. Det största skälet till detta beslut var att många elever valde andra skolor när de skulle börja årskurs sju.

Beslutet innebar att eleverna i årskurs 7-9 istället skulle få Almby skola som anvisningsskola. Det beslutades också att de elever som gick i årskurs sju och åtta skulle få gå klart högstadiet på Brickebackens skola, förutsatt att det fanns tillräckligt många elever kvar.

Minskat antal elever
Inför hösten är det få elever kvar på Brickebackens högstadium. Med så få elever kvar har skolan inte möjlighet att bedriva undervisning av tillräckligt hög kvalitet, därför kommer klassen att flyttas till Almby skola.

Klassen hålls ihop
Det är viktigt att eleverna känner sig trygga och att flytten blir så positiv som möjligt, därför kommer klassen att hålla ihop även på Almby skola. En eller flera av klassens nuvarande lärare kommer också att erbjudas tjänst på Almby skola.

Redan under vårterminen kommer ett samarbete med Almby skola att påbörjas för att underlätta övergången till den nya skolan.

Fritt busskort
Enligt kommunens regler har eleverna inte rätt till busskort, men i det här speciella fallet kommer det att göras ett undantag, eleverna kommer att få busskort för de två terminer som de kommer att gå på Almby skola.

För mer information:
Anders Hagsten
Ordförande, skolnämnd Sydost
anders.hagsten@orebro.se
070-383 02 25

Jan Lindblom
Skolchef, skolförvaltning Sydost
jan.lindblom@orebro.se
019-21 37 35