Skip to main content

Kommuner har rätt till ersättning för god man till gömt ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 11:33 CET

Örebro kommun får rätt mot Migrationsverket i en prejudicerande dom. Överförmyndarkansliet i
Örebro kommun har låtit en god man fortsätta vara god man när barnet gömts efter  ett avvisningsbeslut. Det är tydligt i lagen att ensamkommande barn har rätt  till god man så länge de är i landet, även om man inte vet var barnet finns.  Kommuner har rätt till statlig ersättning för de kostnader man har för god man till ett ensamkommande barn, men Migrationsverket har avslagit kommunens ansökan om ersättning i det här fallet.

- Det viktigaste är att skyddet för barn i en riskfylld situation har blivit tydligare, men också att det är klarlagt att kommuner har rätt till ersättning för den här kostnaden, säger Ann-Catrin Svantes Ohlson som är kanslichef för Överförmyndarkansliet i Örebro kommun. 

Domen förtydligar alltså att Örebro kommun har gjort rätt som låtit god man fortsätta uppdraget, och klargör att kommunen har rätt till ersättning för de kostnaderna. Domen är vägledande för alla kommuner i landet där det finns ensamkommande barn.

Kontaktperson
Ann-Catrin Svantes Ohlson
Kanslichef, Överförmyndarkansliet
Örebro kommun
076-551 40 78