Skip to main content

Mikaelskolan i Örebro blir en del av Engelbrektsskolan

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 17:00 CEST

Mikaelskolan kommer från och med vårterminen 2013 att bli en del av intraprenaden Engelbrektsskolan. Det formella beslutet fattas i programnämnd Barn och utbildning den 7 november.

– Mikaelskolan har ett bra centralt läge och funktionella lokaler, därför väljer vi att satsa på skolan. Vi tror att Mikaelskolan återigen kan bli en skola som många väljer att gå på, säger Thomas Esbjörnsson (S) ordf. programnämnd Barn och utbildning.

Vad innebär förändringen?
Skolan byter namn till Västra Engelbrektsskolan och kommer att ledas av Engelbrektsskolans rektorer Ulf Aldén och Mats Olsson. De kommer, tillsammans med Mikaelskolans personal, utforma arbetsmetoder som ligger i linje med det forskningsbaserade arbetssätt som varit framgångsrikt på Engelbrektsskolan. Skolan kommer att finnas kvar i samma lokaler. Förändringen kommer framförallt att handla om arbetssätt och pedagogiska metoder.

– Vi tar med oss ett bra, beprövat koncept från Engelbrektsskolan som en grund för att utveckla och förändra arbetet på Mikaelskolan. För oss på Engelbrektsskolan är det här en spännande utmaning och vi ser fram emot ett utvecklande samarbete med elever och personal på Mikaelskolan, säger Ulf Aldén.

Bakgrund
Under en längre tid har elever som har Mikaelskolan som anvisningsskola valt att gå på andra skolor, det minskade antalet elever har gjort en förändring nödvändig.

 

Kontaktpersoner
Thomas Esbjörnsson
Ordförande programnämnd Barn och utbildnin
thomas.esbjornsson@orebro.se
076-551 48 63

Margareta Borg
Förvaltningschef, skolområde nordos
margareta.borg@orebro.se
019-21 50 14

Ulf Aldén
Rektor Engelbrektsskola
ulf.alden@orebro.se
019-21 31 15