Skip to main content

Minskat antal anmälda brott i Örebro

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 10:13 CEST

Med brottsförebyggande insatser från privatpersoner, företag, föreningar,organisationer, kommun och polis har den anmälda brottsligheten i Örebro minskat med cirka 10 procent under årets första nio månader. 

Under perioden januari–september 2012 har 14 436 brott polisanmälts. Det är en minskning med 1 554 brott i förhållande till motsvarande period 2011. Stölder och våldsbrott har minskat medan vi ser en ökning av skadegörelsebrott samt hot, kränknings- och frihetsbrott.

Våra kommuninvånare har fått ökad kunskap om hur man som privatperson kan undvika att bli utsatt för brott i vardagen. Genom att bättre skydda egendom och privata värdesaker är stöldobjekten inte lika lätta att komma åt.

Det finns även en ökad medvetenhet om vikten av att bry sig om andra och visa civilkurage. Vi behöver hjälpa barn och ungdomar som utsätts för hot och kränkningar och skolan har en viktig roll i detta arbete. Tillsammans i vår kommun kan vi påverka brottsutvecklingen och öka tryggheten för unga och äldre.

Kontaktperson
Sören Svensson, planeringssekreterare i Örebro kommun,
för Örebro brottsförebyggande råd.

019-21 25 53, soren.svensson@orebro.se