This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Natur- och teknikläger för tjejer i Örebro

Pressmeddelande -

Natur- och teknikläger för tjejer i Örebro

Mellan den 20 och 23 juni pågår Natur- och teknikläger för tjejer i årskurs 7 och 8 på Tullängsskolan. Syftet med lägret är att väcka tjejers intresse för natur och teknik.

I år kommer 50 tjejer från årskurs 7 och 50 tjejer från årskurs 8 att delta. Lägret är ett samarrangemang mellan Tullängsskolan teknik, Komtek, Risbergska skolan och Örebro universitet. 

- Under de fyra dagarna kommer tjejerna få prova på robotteknik, industridesign, maskinteknik, digital design, naturvetenskapliga experiment och mycket annat som visar hur breda områden just teknik och naturvetenskap är, säger Andreas Blom, lärare på Tullängsskolan och en av de ansvariga för lägret.

Mer information

Ta gärna del av mer information om Natur- och tekniklägret på www.orebro.se/naturochtekniklager

eller kontakta Andreas Blom, 073-931 00 39, andreas.blom@orebro.se.

 

Ämnen

Taggar

Regioner