Gå direkt till innehåll
​Ny tidplan för ombyggnationen av Skebäcksbron

Pressmeddelande -

​Ny tidplan för ombyggnationen av Skebäcksbron

På grund av oförutsedda komplikationer blir tidplanen för ombyggnationen av Skebäcksbron framflyttad. Båttrafiken öppnas som planerat vecka 16.

– I arbeten med ombyggnationer, likt breddningen av Skebäcksbron, är det vanligt att det uppstår komplikationer som inte går att förutspå och som innebär ett mer omfattande arbete än beräknat. Vi har bland annat hittat föroreningar i marken och behövt beställa nytt anpassat konstruktionsmaterial, som ännu inte kommit. Det medför att vi tyvärr blir tvungna att flytta fram tidplanen för ombyggnationen av Skebäcksbron, säger Christoffer Eriksson, projektledare för breddningen av Skebäcksbron.

Bron stängs av för biltrafik fram till vecka 19. Gång- och cykeltrafik får tillträde till bron från och med vecka 20. Båttrafiken kommer att öppnas som planerat vecka 16. Under tiden som bron är öppen för båttrafik slutförs arbetet med att göra bron trafiksäker för biltrafik, cyklister och gående.

– Vi har arbetat intensivt för att bron fortfarande ska kunna öppnas för båttrafik som planerat vecka 16. Det har varit ett viktigt fokus i arbetet med att hantera de oförutsedda komplikationer som uppstått, säger Ullis Sandberg, ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

Biltrafiken omdirigeras via Trädgårdsgatan och gående och cyklister hänvisas till Slussbron. Både blåljusorganisationerna och kollektivtrafiken är informerade. Under tiden som arbetet sker kör ambulansen tillfälligt på Slussbron. Arbetet med breddningen av Skebäcksbron beräknas vara färdigställt vecka 24. Med andra ord öppnas bron för trafik innan arbetet är helt slutfört.

Skebäcksbron breddas för att öka trafiksäkerheten

Breddningen av Skebäcksbron innebär att det blir möjligt med två körfält, som skapar bättre framkomlighet för bilister och kollektivtrafik. Genom att bron breddas ökar också trafiksäkerheten och ger en tryggare miljö för cyklister och gående. Det kommer att byggas en gång- och cykelbana på östra sidan samt en gångbana på västra sidan. Båda kommer ha skyddsräcken mot trafiken. Dessutom förbättras belysningen och gång- och cykelpassage över Universitetsallén görs säkrare genom hastighetsdämpande åtgärder.

Kontakt

Christoffer Eriksson, projektledare Tekniska förvaltningen, 019-21 15 83, Christoffer.eriksson@orebro.se

Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad, 070-277 67 57, ullis.sandberg@orebro.se

Ämnen

Regioner