Skip to main content

Örebro får nytt förtroende som Fairtrade City

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 09:01 CEST

Örebro är Fairtrade City sedan flera år och har nu fått förnyat förtroende som Fairtrade City. Örebro kommun har nyligen beslutat höja sina målsättningar för olika etiskt producerade produkter och ett aktivt arbete har bedrivits under 2013. För att ytterligare synliggöra arbetet med hur rättvis handel bidrar till fattigdomsbekämpning finns en aktivitetsgrupp i Örebro.

Intresset för hållbarhet, och speciellt etiskt producerade produkter, har ökat starkt de senaste åren. Örebro är en av 62 Fairtrade-City kommuner i Sverige som jobbar målmedvetet för att kommunens inköp och utbud i butiker och på serveringar ska bidra till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Ett sätt att göra skillnad
– Vi märker att det finns ett intresse bland örebroarna för att engagera sig i frågan och vi behöver bli fler som kan sprida budskapet. Den som vill engagera sig i den aktivitetsgrupp som finns, engagera sig eller bara veta mer om vad de kan bidra med, är välkomna att höra av sig, säger Malin Isaksson, samordnare för Fairtrade City Örebro.

Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige ökade 2013 med 29 procent och översteg två miljarder kronor. En av framgångsfaktorerna är Fairtrade City-konceptet som bland annat innebär att kommuner väljer etiskt märkta varor vid sina inköp och arbetar med informationsspridning kring rättvis handel och etisk konsumtion.

– Detta är ett viktigt område i vårt arbete med mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. För att åstadkomma bättre förhållanden för människor i länder med utbredd fattigdom måste vi arbeta tillsammans. Det är först när det offentliga driver frågan, tillsammans med organisationer, företag och ideella krafter som vi verkligen gör skillnad, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.

Fattigdomsbekämpning
Globalt finns mer nu fler än 1 500 Fairtrade City-kommuner. Tillsammans med storstäder som Sydney, London, Paris och San Fransisco arbetar Örebro genom diplomeringen systematiskt med etisk upphandling. På lokal nivå vill vi sätta fokus på hur rättvis handel bidrar till fattigdomsbekämpning.


Läs mer om Örebro som Fairtrade City.
Läs mer om Fairtrade City nationellt.

Kontaktpersoner
Malin Isaksson, klimatstrateg
019-21 15 88, malin.isaksson@orebro.se

Lennart Bondeson (KD), kommunalråd
019-21 10 68, lennart.bondeson@orebro.se

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013