Skip to main content

Örebro fortsatt topprankat som logistikläge i Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2019 12:52 CET

Foto: Scandinav Bildbyrå

Örebroregionen har rankats som Sveriges näst bästa logistikläge år 2019. Det visar en ny ranking som branschtidningen ”Intelligent Logistik” gjort.

Varje år utvärderar och rankar ”Intelligent Logistik” Sveriges bästa logistiklägen. Örebroregionen har under de senaste åren placerats i topp flera gånger. Strategiska satsningar, stora nyetableringar, ett nytt logistikområde under utveckling i Törsjö, ett nytt forskningscentrum och en växande logistikkompetens är viktiga förklaringsfaktorer. I regionen finns också en mycket bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar, landets största kombiterminal och en av Sveriges största fraktflygplatser.

– Att Örebro kommun är ett bra logistikläge är viktigt för nyetableringar av företag som skapar jobb för örebroarna. Hittills har logistikbranschen genererat över 2 000 nya arbetstillfällen. Förvaltningarna inom Örebro kommun arbetar aktivt med bland annat planläggning av verksamhetsmark för att vi ska kunna hålla oss i topp, så detta är ett glädjande besked, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Gott samarbete leder till goda effekter:

– Ett starkt samarbete med övriga kommuner i länet, genom Business Region Örebro, skapar goda förutsättningar för att nyttja den demografiska mittpunkten. Vi tar nu kliv framåt mot ny teknologi i samarbete med Örebro universitet med satsningar inom bland annat artificiell intelligens och autonoma system. Med dessa satsningar kommer vi även fortsättningsvis ligga längst fram, säger Göran Dahlén, näringslivsdirektör, Örebro kommun.

År 2018 fick Örebro hela 93 poäng i rankingen och delade förstaplatsen med Göteborg. Då kriterierna i årets ranking viktats om sjunker Örebro totala poäng till 89. Bland annat har närheten till Sveriges demografiska mittpunkt (som finns i Hallsberg) viktats ned, samtidigt som bland annat flödesvolymer fått ökad vikt i rankingen.

Placering (förra årets placering) Ort Poäng
1 (1) Göteborg 93p
2 (1) Örebro 89p
3 (4) Helsingborgsregionen 86p
4 (3) Östgötaregionen 85p
5 (6) Jönköpingsregionen 81p
6 (6) Eskilstunaregionen 78p
7 (5) Stockholm Nord 77p
8 (10) Malmöregionen 74p
9 (8) Stockholm Syd 72p
10 (9) Halmstadsregionen 71p

7 kriterier har styrt placeringen i 2019 års ranking:

Yta (max 20 poäng)
Lägets samlade logistikstock, tillkommande logistikyta de senaste fem åren och särskild vikt för årets logistiketableringar.

Flöden (max 20 poäng)
Godsflöden för konsumentvaror i och genom läget/regionen. Närhet till konsumentmarknader och starka godsstråk premieras.

Infrastruktur (max 20 poäng)
Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur; vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och paketterminaler. Starkt sjö- och järnvägsnät är styrkor ur hållbarhetssynpunkt.

Geografi (max 10 poäng)
Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska mittpunkt.

Mark (max 10 poäng)
Samlad tillgång till och pris på etableringsbar logistikmark, extra poäng för aktivt skapad, byggklar mark.

Kompetens (max 10 poäng)
Samlat utbud av logistikkompetens, arbetskraft samt relevant forskning och utbildning.

Klimat (max 10 poäng)
Samarbetsklimat, näringslivsklimat och aktiva regionala logistiknätverk.

Kontaktpersoner
Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande,
019-21 40 09, kenneth.nilsson@orebro.se

Göran Dahlén, näringslivsdirektör,
019-21 15 60, goran.dahlen@orebro.se