Skip to main content

Örebro kommun prisade arbetsplatser på Skyddsombudets dag

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 14:06 CET

Eklundaskolan och förskolorna Fåraherden, Gåsapigan, Stallbacken och Eklunda förskola har vunnit pris för bästa samarbete mellan chef och skyddsombud kring arbetsmiljön. Priset delades ut på "Skyddsombudet 100 år" onsdagen den 24 oktober.

Skyddsombudet 100 år
För 100 år sedan infördes de första reglerna om ombud på arbetsplatserna. På Skyddsombudets dag 24 oktober firades detta med en gemensam inspirationseftermiddag om arbetsmiljö för chefer och skyddsombud i Örebro kommun.

Som en del i firandet delades pris ut till den arbetsplats som har det bästa samarbetet mellan chef och skyddsombud kring arbetsmiljön. Vinnare blev Eklundaskolan och förskolorna Fåraherden, Gåsapigan, Stallbacken och Eklunda förskola. Deras lokala samverkansgrupp fick ta emot blommor och diplom under festliga former. Priset kommer även att firas på arbetsplatserna.

– Alla våra medarbetare kommer att bjudas på tårta, för att fira och uppmuntra alla till fortsatt god samverkan i arbetsmiljöfrågor och utveckling av verksamheterna, säger rektor Johanna Ballhausen Jonsson och förskolechef Anna Lundqvist.

– För Örebro kommun som arbetsgivare är det väldigt viktigt med väl fungerande samverkan och samarbete kring frågor som rör arbetsmiljö och hälsa, säger Marie Casco på Personalavdelningen. Utgångspunkten är att arbetsmiljö och medbestämmande ska hanteras som en naturlig del i den löpande verksamheten. Därför vill vi som parter uppmärksamma arbetsplatser som är positiva exempel.

Motivering till priset
Arbetsgruppen SAK hälsa, med representanter från arbetsgivaren och fackförbund, utsåg vinnarna med följande motivering:

Dialogen mellan chef och skyddsombud präglas av öppenhet och ett ömsesidigt ansvarstagande för att nå en god arbetsmiljö. Det visar sig bland annat genom kunskapsutbyte, medarbetarinflytande och ett gott samarbetsklimat. Skyddsombud och chef arbetar tillsammans med arbetslagen kring konkreta arbetsmiljöåtgärder, vilket resulterar i ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Frågor?
Marie Casco, 019-21 64 38, marie.casco@orebro.se
Sektionschef Arbetsmiljö- och ledningsstöd
Personalavdelningen, Örebro kommun