Skip to main content

Örebro kommun värd för möten för barnens skull

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 12:45 CET

Den 29–30 november träffas både ”Partnerskapet för barnkonventionen” och ”Samling för social hållbarhet i Örebro”, den senare samlingen på temat ”trygga uppväxtvillkor och skillnader i hälsa”. Örebro kommun är värd för dessa möten och deltar i de bägge samarbetsformerna.

Barnkonventionens genomslag i kommunerna

Det handlar alltså om barnens väl och ve. I Rådhuset träffas förtroendevalda och tjänstemän från de kommuner som ingår i partnerskapet: Borlänge, Degerfors/Karlskoga, Angereds stadsdel i Göteborg, Gävle, Haninge, Trelleborg, Uppsala, Västerås, Örebro och Östersund.

Kommunerna ska bland annat berätta för varandra hur barnkonventionen fått genomslag i kommunernas styrning och hur man i övrigt arbetar för att öka barns och ungdomars inflytande. Julia Runesson informerar om hur Örebro har arbetat med medborgarbudget tillsammans med ungdomar. Mer om partnerskapet finns att läsa på orebro.se/barnkonventionen.

Trygga uppväxtvillkor och social hållbarhet

Örebro kommun är också med i nätverket ”Samling för social hållbarhet” som en av 21 kommuner, landsting och regioner i Sverige. Örebro kommer att arbeta särskilt med det tema som är rubriken för den workshop som äger rum under dagarna – trygga uppväxtvillkor.

I City Konferenscenter blir det föreläsningar och gruppdiskussioner. Under tisdagseftermiddagen talar Lilly Augustin från Folkhälsoinstitutet om hur skillnaderna i livsvillkoren ser ut och Örebroforskaren Charli Eriksson om åtgärder för att påverka livsvillkoren.

Vill minska skillnaderna i hälsa

Samling för social hållbarhet vill bidra till att minska skillnaderna i hälsa som bland annat den så kallade Marmotrapporten från WHO visat på. Samlingen ingår som en del i projektet Jämlik hälsa och välfärd som Sveriges Kommuner och Landsting. Efter totalt sex workshopar 2011–2012 avslutas det hela med en konferens och en nationell rapport. Mer att läsa finns på skl.se/jamlikvalfard.

Kontaktperson
Lennart Bondesson, kommunalråd, 019-21 10 68, 070-326 24 08
lennart.bondeson@kristdemokraterna.se