Skip to main content

Örebro kommuns byggnadspris till Novahuset

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 13:35 CET

Årets byggnadspris har gått till Novahuset på universitetsområdet i Örebro. Byggnadsnämnden valde också att ge hedersomnämnanden till Konserthuset, Mitt gröna kvarter i Vivalla och Hållstugan Kungsgatan 3, som tillsammans med vinnaren på olika sätt är betydelsefulla för staden.

Årets vinnare

”Med Novahuset har Örebro universitet fått ett nytt ansikte mot stadskärnan och staden en ny ikonbyggnad. Byggnadens unika former och material berättar om rummen innanför och ger Universitetsplatsen en egen identitet.” Så står det bland annat i motiveringen till utmärkelsen där man också nämner ett skickligt utnyttjande av platsens olika nivåer för att skapa ett rumssamband, användandet av formerna på fönstren i området i fasadkompositionen samt uttrycksfull och träffsäker arkitektur.

Byggherre är Örebroporten Fastigheter, byggentreprenör Byggtema, byggnadsarkitekt Juul I Frost arkitekter och inredningsarkitekt Tengbom.

Läs mer om årets byggnadspris och hedersomnämnanden.

Flera bilder exteriört och interiört bifogas.

Kontaktpersoner:
Peder Hallkvist, stadsarkitekt,
019-21 13 18, peder.hallkvist@orebro.se

Carina Toro-Hartman (S), Byggnadsnämndens ordförande,
019-21 49 07, carina.toro-hartman@orebro.se

Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015