This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: Lena Larsson, Studio Vasa
Foto: Lena Larsson, Studio Vasa

Pressmeddelande -

​Örebro kulturskola höjer avgiften för ämneskurser

För att Örebro kulturskola ska kunna fortsätta erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria kulturaktiviteter höjs avgiften för ämneskurser till höstterminen.

– En enig kulturnämnd står bakom beslutet att höja avgiften för ämneskurser som en del i det generella effektiviseringskravet på 1,5 procent, som finns för alla kommunala nämnder. Om vi inte höjer avgiften tvingas vi minska verksamheten, vilket inte är aktuellt. Dessutom är en höjning inte orimlig, då avgiften varit densamma sedan tidigt nittiotal, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande i Kulturnämnden.

Örebro kulturskola erbjuder bland annat undervisning i ämneskurser, bedriver verksamhet i förskolor och grundskolor, medverkar i projekt med nyanlända, ger föreställningar och samarbetar med olika organisationer och föreningar. Genom att höja avgiften för undervisning i ämneskurser, till exempel bild, dans, musik och teater, kan Kulturskolan fortsätta erbjuda ett brett utbud till barn och ungdomar i Örebro kommun. Ämneskurserna, som idag kostar 700 kronor per termin, kommer från och med höstterminen kosta 900 kr per termin. De aktiviteter som idag är kostnadsfria kommer att fortsätta vara det.

I samband med att avgiften höjs får familjer som har en inkomst lägre än tre inkomstbasbelopp möjlighet att ansöka om att bli befriad från hela avgiften för ämneskurserna. Dessutom erbjuds precis som tidigare syskonrabatt till familjer med flera barn.

– På kulturskolan får barn och unga möjlighet till skapande verksamhet i flera olika uttrycksformer. Genom att höja avgiften för ämneskurserna kan vi fortsätta erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter, säger Carolina Remstam, enhetschef på Örebro kulturskola.

​Här finns mer information om Örebro kulturskola

Kontakt

Lennart Bondeson (KD) ordförande i Kulturnämnden
070-326 24 08, lennart.bondeson@orebro.se

Carolina Remstam, enhetschef Örebro kulturskola
​070-257 85 03, carolina.remstam@orebro.se

Ämnen

Regioner