Skip to main content

Örebro tillbaka på prispallen bland miljöbästa kommuner

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 09:24 CEST

Örebro kommun kommer i år på tredjeplats i tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges kommuner. På första och andra plats återfinns Malmö och Eskilstuna.

Förra året kom Örebro sjua efter att tidigare ha kommit på  andraplats två år i rad.

– Det är självklart hedrande att vara tillbaka på prispallen, det är ett kvitto på vårt ambitiösa miljöarbete på alla områden för en hållbar kommun. Vi vill vara föregångare och exempel inför omvärlden, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd och politiskt ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor i Örebro kommun.

Miljöaktuellts rankning bygger på en rad frågor som kommunerna får besvara, men också på statistik från olika databaser. Frågorna spänner över ett brett fält, från klimatmål till investeringspolicy och arbete för jämställdhet.

– Rankningen kallas visserligen miljöbästa kommun, men är snarare en mätare på kommunernas arbete med hållbarhet i en bredare bemärkelse. Här har Örebro en unik position eftersom vi sedan ett par år samlat dessa frågor vid enheten för hållbar utveckling. Det innebär både bredd och djup i arbetet, säger Hanna Dufva, som är chef för enheten.

Både Lennart Bondeson och Hanna Dufva framhåller betydelsen av ett långsiktigt arbete på bred front, med god politisk enighet i många frågor. Alla som jobbar i organisationen har del i framgången.

Bland de projekt som Örebro kommun valt att lyfta fram återfinns förbättrad tillgänglighet i natur- och rekreationsområden, en omfattande satsning på smartare mat, utbyggnad av huvudcykelstråk, investeringar för att utveckla biogasproduktionen i regionen och en storsatsning på vindkraft, med mål att bli självförsörjande på förnybar el år 2020.

Kontakt

Lennart Bondeson, kommunalråd (KD)
070-326 24 08, lennart.bondeson@orebro.se

Hanna Dufva, enhetschef, Enheten för hållbar utveckling.
070-365 15 50, hanna.dufva@orebro.se

Mer information om resultatet finns på  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.567251/har-ar-sveriges-basta-miljokommun


 

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013