Skip to main content

Örebroporten AB får böta 2 200 000 kr till Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 15:40 CEST

Byggnadsnämnden i Örebro har idag beslutat att Örebroporten AB ska betala en byggsanktionsavgift på 2 200 000 kr för att de inte följde lagen när de byggde om en fastighet på Pappersbruksallén.

Örebroporten AB startade ombyggnationen av fastigheten Pappersbruket 13 på Pappersbruksallén i Örebro utan att ha fått så kallat startbesked, vilket krävs enligt nya Plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden har därför beslutat att Örebroporten ska betala en byggsanktionsavgift på 2 200 000 kr till Örebro kommun.

– Lagen har skärpts på det här området, och det handlar om säkerhet. Ändrar man användningen av en lokal så kan det ställas nya krav på exempelvis ventilation och brandskydd. Innan vi ger ett startbesked går vi igenom vad ändringen innebär och att det finns en kontrollplan. Det här är inte första gången vi beslutar om sanktionsavgift men beloppet är ovanligt högt, säger Byggnadsnämndens ordförande Hannah Ljung (C).  

Att summan blir så stor är en direkt följd av ändringar i Plan- och bygglagen förra året. Beloppet baseras bland annat på lokalens storlek. Pappersbruket 13 är en stor byggnad och därför hamnar sanktionsavgiften i detta fall på maxbeloppet 50 prisbasbelopp, vilket blir 2 200 000 kr.   

– Örebroporten har gjort fel genom att börja byggnationen utan tillstånd, det är ingen tvekan om det. Sedan kan jag hålla med om att det är väldigt mycket pengar. Men vi bestämmer inte själva beloppets storlek, det regleras väldigt detaljerat i den nya lagen, och vi har inte möjlighet att strunta i lagen, säger Martin Willén tf Stadsbyggnadschef Örebro kommun.

– Det är viktigt att det kommunala bolaget Örebroporten nu gör rätt för sig och att sånt här inte händer igen, säger Ronnie Palmén (M), andre vice ordförande i Byggnadsnämnden.

Bakgrund
I januari 2012 fick det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten AB ett bygglovbeslut som innebar att de fick ändra fasaden på fastigheten Pappersbruket 13. De ville också ändra användningen av lokalen från lager till handel med kläder och utbildning av polisens hundar.

I februari uppdagades att Örebroporten startat ombyggnationerna utan ett så kallat startbesked, de hade även börjat använda lokalerna utan att få ett så kallat slutbesked från kommunens bygglovsenhet.

Byggnadsnämnden är skyldig att ta ut en så kallad byggsanktionsavgift om någon bryter mot reglerna i Plan- och bygglagen.

Kontakt
Hannah Ljung (C), ordförande Byggnadsnämnden Örebro kommun 
070-294 01 31, hannah.ljung@orebro.se

Martin Willén, tillförordnad Stadsbyggnadschef Örebro kommun
019-21 13 47, martin.willen@orebro.se

www.orebro.se