Skip to main content

Pedagogiskt pris till Lotta Harrysson

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 13:40 CET

Lotta Harrysson, pedagogista på förskolorna Junibacken, Fridensberg och Wadköping fick ta emot Pedagogiskt pris 2012 i kategorin förskola, som delades ut under Lärardagen i Conventum Arena 29 oktober.

Det är andra året i rad som Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris. Tanken är att priset ska uppmuntra och bekräfta vikten av god pedagogik. Det ska ge inspiration och vara en morot för alla duktiga pedagoger som finns på förskolorna och skolorna i Örebro.

Och vinnare är ...
Årets vinnare i kategorin förskola är Lotta Harrysson!

Pristagaren fick under varma applåder ta emot blommor och en check på 10 000 kronor från Thomas Esbjörnsson (S), ordförande i programnämnd Barn och utbildning.

– Samtidigt som det känns fantastiskt så har jag aldrig tänkt på att det skulle kunna vara jag, säger Lotta.

Juryns motivering
”Inspirerande, utmanande, drivande och reflekterande!" Det är ord som beskriver Lotta, vinnare av Pedagogiskt pris för förskolan 2012.

Genom att få reflektera tillsammans i arbetslaget, ser pedagogerna gruppen och varje barns lärprocesser. Lotta är en mycket kompetent och uppskattad pedagogisk handledare, som med sina egna reflektioner leder pedagogerna i utvecklingsarbetet på förskolan. Hon är en tydlig pedagogisk förebild som stöttar och utmanar, alltid med förankring i ett systematiskt kvalitetsarbete och förskolans läroplan."

Många nominerade
Under april kunde den som bor eller arbetar i Örebro nominera en pedagog, ett arbetslag, en förskola eller skola till Pedagogiskt pris. Totalt har över 100 pedagoger och verksamheter nominerats i år, de flesta inom kategorin förskola. Pristagarna utses av en jury med representanter från Regionförbundet, Örebro kommun och Örebro universitet.

Priset delas ut i tre kategorier. Priserna i kategorierna för grund-/grundsärskola och gymnasie-/gymnasiesärskola delades ut tidigare i år, vid Lärardagarna i augusti. Grundskolans pris gick då till Stora Mellösa skola och gymnasieskolans pris till Kvinnerstaskolan.

Mer information
Mer information om Pedagogiskt pris hittar du på orebro.se/pedagogisktpris.

Kontakt
Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning
019-21 36 88, marie.holm@orebro.se