Skip to main content

Pedagogiskt pris till Stora Mellösa skola

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 16:04 CEST

– Vi är stolta över vår skola och det är eleverna också! Lyckliga pedagoger på Stora Mellösa skola fick ta emot Pedagogiskt pris 2012 i kategorin grundskola/grundsärskola, som delades ut under Lärardagen i Conventum Kongress 15 augusti.

Det är andra året i rad som Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris. Tanken är att priset ska uppmuntra och bekräfta vikten av god pedagogik. Det ska ge inspiration och vara en morot för alla duktiga pedagoger som finns på förskolorna och skolorna i Örebro.

Och vinnare är ...
Årets vinnare i kategori grundskola/grundsärskola är Stora Mellösa skola!

Pristagarna fick under varma applåder ta emot blommor och en check på 20 000 kronor från Thomas Esbjörnsson (S), ordförande i programnämnd Barn och utbildning.

– Vårt arbete med flexibelt lärande är en framgångsfaktor, säger rektor Gunilla Hedman. Flexibelt lärande innebär i korthet att sätta elevernas kunskapsutveckling i centrum istället för studietiden. Att eleven når målen är viktigare än att de gör det på en bestämd tid som är lika för alla.

– Det är vårt uppdrag som pedagoger att ge eleverna verktyg att lyckas i livet! Flexibelt lärande, strukturerat kvalitetsarbete och vår profil, "Hälsa och lärande i samspel", är olika faktorer som samverkar för att skapa goda resultat och stärka självkänslan hos våra elever.

Juryns motivering
”En väg mot ökad måluppfyllelse är flexibelt lärande och flexibel skolgång. Det kan vi se hos årets pristagare. Med målmedvetenhet, samsyn och stort engagemang arbetar personalen systematiskt med skolutveckling och möter varje elev där den befinner sig. De är pedagogiska föredömen även nationellt, då de som enda skola i Sverige i år fått utmärkelse från Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)."

Många nominerade
Under april kunde den som bor eller arbetar i Örebro nominera en pedagog, ett arbetslag, en förskola eller skola till Pedagogiskt pris. Totalt har över 100 pedagoger och verksamheter nominerats i år. Pristagarna utses av en jury med representanter från Regionförbundet, Örebro kommun och Örebro universitet.

Priset delas ut i tre kategorier. Gymnasieskolans pris gick till Kvinnerstaskolan och delades ut vid Lärardagen i Conventum Kongress 13 augusti. Förskolans pris delas ut under vecka 44.

Mer information
Mer information om Pedagogiskt pris hittar du på orebro.se/pedagogisktpris.
Läs mer om Stora Mellösa skola på orebro.se/storamellosaskola.

Kontakt
Marie Holm, programdirektör Barn och utbildning
019-21 36 88, marie.holm@orebro.se