Skip to main content

Pressinbjudan: Presentation av Konserthusets konstverk ”Fugue”

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 09:23 CET

Fugue är ett interaktivt ljusverk som är beställt till konsertsalens väggar. Det visas strax innan konserten börjar och det förändras ständigt med årstiden, ljuset och klockslaget. Konstnären är inspirerad av de fåglar som flyger i flockar över Örebro. Animationerna rör sig längs väggarna och tycks skapa "bilder" som påminner om orkesterns samspel mellan musikerna och med publiken.

Välkomna på en visning av konstverket Fugue, torsdag 3 december kl. 18.30. Konsertsalen öppnas för visning av det interaktiva animerade ljuskonstverket Fugue, konstnären Katarina Löfström närvarar.

OBS! Om du vill delta på visningen så anmäl din ankomst i biljettkassan i Konserthusets entré.

Beskrivning
Fugue är ett till ytan monumentalt, interaktivt ljusverk för konsertsalens väggar som är inspirerat av fåglars rörelser i flock.

Namnet är en musikterm som kommer från latinet och betyder flykt – jaga.

Grupper av ljuspunkter rör sig över väggarna och skapar slumpvisa flockar och formationer som publiken kan ta del av när de gör entré i salen innan konsertens början.

Olika sensorer ger input till konstverkets styrning och påverkar hur det ser ut. Det styrs av ljusnivån i lokalen, årstiden, tid på dagen och antalet besökare. Färgerna och formerna på punkterna och bakgrunderna skiftar alltefter vilken input de får.

Inspiration
Då Löfström bodde i Örebro och studerade konst, fascinerades hon av de enorma flockar med fåglar som i skulpturala formationen rör sig över staden.

Genom att använda sig av fåglarnas formationer som inspiration till den konstnärliga gestaltningen vill konstnären knyta an till Örebro som plats, samt till orkesterns möte med sin publik. På samma sätt som fåglarna i samarbete med varandra skapar unika formkompositioner i kvällningen, skapar en orkester sin musik. I samspel med publiken uppstår ett unikt möte, en unik klang och en unik händelse som skapas i stunden och aldrig kommer igen.

Biografi
Katarina Löfström (f 1970) har efter Örebro Konstskola en MFA från Konstfack College of Arts, Crafts & Design i Stockholm och arbetar framför allt med video, digitala animationer och skulpturala installationer.

Under senare delen av 90-talet jobbade hon med kommersiell film tillsammans med regissören Jonas Åkerlund, och skrev bl. a. manus till popvideos för Madonna, Prodigy, Moby och Metallica.

Som IASPIS-stipendiat på Künstlerhaus Bethanien i Berlin gjorde hon sig känd internationellt som videokonstnär och producerade några av sina mest kända videoverk ”An Island”, ”Tower” och ”Score”.

Tillbaka i Sverige 2005 påbörjade hon arbetet med en ljudinteraktiv gestaltning av det nya konserthuset i Uppsala, UKK, vilket har följts av många andra offentliga uppdrag, bl.a. i Världsarvet Höga Kusten, Karolinska Sjukhuset i Stockholm och nu för Örebro Konserthus.

Sedan millennieskiftet har Löfströms arbeten presenterats i soloutställningar på bl.a. Index i Stockholm, Norrköpings Konstmuseum, Skellefteå Konsthall, Malmö Konsthall och Uppsala Konstmuseum. Hon jobbar för närvarande med fyra offentliga publika gestaltningar.

Under 2016 är Löfström aktuell i grupputställningen ”Insomnia” på Bonniers Konsthall i Stockholm.

Löfström representeras av galleri Andréhn-Schiptjenko i Stockholm och Galerie Kerstin Engholm i Wien.

www.katarinalofstrom.com

Kontakt:
Katarina Löfström, konstnär
070-926 28 83, mail@katarinalofstrom.com

Anna-Karin Wulgué, Örebro konsthall
019-21 48 95, 076-720 68 41, anna-karin.wulgue@orebro.se

Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015