Skip to main content

Pressinbjudan: Trädgårdsgatan öppnas och Alnängsgatan stängs 28 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2017 10:45 CEST

Här blir det ny cykelbana. Den 28 augusti stängs Alnängsgatan, från Hamnbron till Södra Grev Rosengatan, för ombyggnation.

Ombyggnationen av Trädgårdsgatan och Alnängsgatan går nu in på sista etappen! Trädgårdsgatan är klar och media hälsas välkomna på pressvisning. Arbetsområdet flyttas nu till Alnängsgatan som stängs av från Hamnbron till Södra Grev Rosengatan. 

Under 2016–2017 bygger vi om Trädgårdsgatan och Alnängsgatan. Målet är en grönskande stadsgata, med fordonstrafik i lägre hastighet och god framkomlighet för gång- och cykeltrafik.

Pressvisning av nya Trädgårdsgatan
Nu är hela Trädgårdsgatan ombyggd och klar med flera trevliga nyheter! Välkommen på pressvisning:

Måndag 28 augusti, kl 11
Trädgårdsgatan vid Oskarsparken

Medverkande: ansvariga politiker samt representant från Tekniska förvaltningen och från City Örebro.

Avstängningar och omledning

Måndag 28 augusti: 

  • Trädgårdsgatan öppnas åter för allmän trafik.
  • Alnängsgatan, från Hamnbron till Södra Grev Rosengatan, stängs av för ombyggnation.
    Endast ambulans och gående kommer att kunna passera genom arbetsområdet, övrig trafik hänvisas till andra gator. Läs mer om ombyggnationen av Alnängsgatan och alternativa körvägar på www.orebro.se/tradgardsgatan

Arbetet med att flytta arbetsområdet och avspärrningarna från Trädgårdsgatan till Alnängsgatan kommer att pågå under stora delar av måndagen. Om möjligt, välj andra vägar. Trafikanter i området uppmanas vara extra vaksamma, läsa skyltar och sänka farten så det inte händer olyckor.

Hela ombyggnationen av Trädgårdsgårdsgatan och Alnängsgatan beräknas vara klar i oktober 2017.


Kontakt

Adina Sjöbom, uppdragsledare genomförande
Tekniska förvaltningen, Örebro kommun
019-21 15 48, adina.sjobom@orebro.se

Helena Johansson, projektledare
Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun
019-21 50 58 helena.johansson@orebro.se

www.orebro.se/tradgardsgatan