Skip to main content

Pressinbjudan – Utbildning för Örebros pensionärsråd

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 04:42 CEST

En eftermiddag om året arrangerar Örebro kommun och det kommunala pensionärsrådet en utbildning för det kommunala och de lokala pensionärsråden. I år äger utbildningen rum den 24 oktober kl. 13–16 på City konferenscenter i Örebro. Media hälsas välkommen!

Bostäder och teknik för äldre

Ämnet för dagen är bostäder och teknik för äldre. Karin Månsson, arkitekt och handläggare på Hjälpmedelsinstitutet föreläser om att bo bra som äldre, i ett nationellt perspektiv samt på kort och lång sikt. Amy Loutfi, forskare vid institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, föreläser om teknik i bostäder för äldre nu och i framtiden. Deltagarna reflekterar i grupp och eftermiddagen avslutas med en gemensam diskussion tillsammans med föreläsarna.

Vi står inför en ökad andel äldre i samhället och därför är tillgången på lämpliga och tillgängliga bostäder för äldre en viktig fråga i Örebro liksom i resten av landet. Tekniklösningar kan bli en viktig resurs för att underlätta i äldres vardag och bevara deras oberoende och självständighet. Samtidigt finns problem förknippade med teknikutvecklingen, till exempel bristande användarvänlighet, teknikrädsla och sårbarhet

Kontaktperson
Berit Hjalmarsson, 019-21 42 52, 076-551 11 17
Projektkoordinator, Örebro kommun