Skip to main content

Pressinbjudan: ”Visible Learning” – skolutvecklingskonferens 22 maj på Conventum Arena i Örebro

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:19 CEST

Hur möts forskning och skolans vardag? Den mest uppmärksammade forskningsöversikten är John Hatties ”Visible Learning”. På Conventum Arena 22 maj får över 880 skolledare, lärare, politiker med flera möta Johan Hattie och hans kollega James Nottingham.

Media hälsas välkomna att delta vid konferensen!

Tid och plats
Conventum Arena i Örebro 22 maj kl. 9–16.

Skollagen säger att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur möts forskning och skolans vardag? Flera forskningsöversikter har tagits fram för att sammanställa den forskning som finns. Den mest uppmärksammade är John Hatties Visible Learning, där faktorer som påverkar elevers studieresultat presenteras. På Conventum Arena får över 880 skolledare, lärare, politiker med flera möjligheten att möta Johan Hattie och hans kollega James Nottingham.

– Örebro kommun satsar stort på att utveckla skolan. Därför är det fantastiskt att vi, på plats, får ta del av den skolforskning stora delar av världen talar om just nu och som rör det mest avgörande i skolan; undervisningen, säger Marie Holm, programdirektör för Barn och utbildning.

Om John Hattie
John Hattie är sedan 2011 professor i pedagogik och chef för Melbourne Education Research Institute vid University of Melbourne i Australien. Hans viktigaste budskap är att inget slår en skicklig lärare, med särskild betoning på samspelet mellan lärare och elev.

Visible Learning
John Hattie har genomfört en unik metastudie om vad som är centralt för elevernas skolresultat. Hans forskningsresultat sammanställdes i boken ”Visible Learning”, som har fått stor uppmärksamhet i diskussioner om skola och utbildning. Han har även kommit ut med en fördjupande studie ”Visible Learning for Teachers” som har översatts till svenska.

Om James Nottingham
James Nottingham var tidigare lärare och skolledare. Nu är han chef för JN Partnership Ltd, officiell partner för Visible Learning plus i Skandinavien. Han är en mycket uppskattad och erkänd talare vid internationella skolutvecklingskonferenser. Förutom Visible Learning talar han gärna om begreppet ”mindset”, ledarskap, om att utmana elever samt att ge feedback.

Kontaktperson:
Staffan Henningson, projektkoordinator, Barn och utbildning, Örebro kommun
019-21 62 54, staffan.henningson@orebro.se


 

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013