Skip to main content

Rättssäker rättning av nationella prov

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 16:03 CEST

Tio av Örebros grundskolors nationella prov i biologi och matematik rättas nu i Partnerskap Vivallas regi. Rättare är utbildade pedagoger från kommunala skolor, friskolor, Örebro folkhögskola, kommunens modersmålsavdelning, kommunens bemanningspool och två nyligen pensionerade lärare.

Ett pilotprojekt för rättssäkrare rättning av centrala prov i grundskolan pågår vecka 20. I Kulturarenan i Vivallaskolan sitter ett tiotal personer och rättar prov från tio av Örebros grundskolors prov i biologi i årskurs 6 och matematik i årskurs 9.


Media hälsas välkommen till Kulturarenan i Vivallaskolan vardagar t.o.m. 21 maj. Kontakta Thomas Gustafsson för mer information (se kontaktuppgifter nedan).

Avidentifierade prov

– Ingen kommer att veta om man rättar en tjej eller kille, invandrare eller svensk, eller från vilken skola provet kommer. Detta är rättssäkert jätteintressant eftersom inga förutfattade meningar kan påverka rättningen när alla prov är avidentifierade. Att rättningen sker samtidigt  av flera rättare gör ju också att pedagogerna kan diskutera svar tillsammans, säger Thomas Gustafsson, platschef i Vivalla.

Det kommunala bolaget Västerporten, har hämtat proven på skolorna och levererat dem till Vivallaskolan. Detta är samarbete i Partnerskap Vivallas form, på samma sätt som att Örebro Folkhögskola, som är en privat aktör som finns i Vivalla centrum också ställer upp för kommunal och friskolerättning i Örebros grundskolor.

Kommunala grundskolor och friskolor

Följande skolor deltar i pilotprojektet: Engelbrektskolan, Västra Engelbrektskolan, Vintrosa skola, Brunnsskolan, Almby skola, Brickebackens skola, Navets skola, Olaus Petriskolan, Viktoriaskolan och Örebro Waldorfskola. Partnerskap Vivalla är ett samverkansprojekt mellan Barn och utbildning, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt de kommunala fastighetsbolagen Västerporten och ÖBO.

Kontaktperson:
Thomas Gustafsson, platschef Vivalla
thomas.gustafsson@orebro.se 

076-551 11 50

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013