Skip to main content

Reparation av Slussenbron

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 08:16 CEST

Slussbron är sedan april avstängd för all trafik för att bron är dålig och skall byggas om. Innan ombyggnaden av bron sker måste dammbyggnaden inspekteras och det har inte kunnat utföras på grund av högt vattenstånd i Svartån. Inspektionen över vattenytan är nu klar men inspektionen under vattenytan återstår och kommer att påbörjas den 1 juli.

Resultatet från inspektionen ska sedan analyseras. Därefter ska reparationen projekteras och upphandlas. Arbetet beräknas inte vara klart förrän tidigast våren 2014.

– Slussbron är i så dåligt skick att det finns risk för ras. Därför kommer den att vara avstängd fram till dess att reparationsarbetet är klart säger Jonas Hoff, gatuingenjör på Tekniska förvaltningen.

Cyklister och gående hänvisas under tiden till Skebäcksbron. Säkerheten på Skebäcksbron kommer att förstärkas ytterligare med hastighetsdämpande åtgärder och förstärkt belysning nattetid.

Kontaktperson
Jonas Hoff, gatuingenjör Tekniska förvaltningen
019-21 18 35, 076-720 68 19, jonas.hoff@orebro.se