Skip to main content

Resultatet av Örebro kommuns medarbetarenkät klart

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 13:00 CET

För fjärde gången har Örebro kommun genomfört en medarbetarenkät. 75 procent har svarat, en liten försämring jämfört med den förra mätningen, som genomfördes 2009. Det samlade resultatet för hela kommunen är aningen sämre än resultatet 2009. Jämfört med andra kommuner ligger Örebro på genomsnittet. Glädjande är att de frågor vi arbetat med sedan förra resultatet har en positiv utveckling som till exempel utvecklingssamtal och friskvård.

Områden med de största positiva förändringarna är bland andra utvecklingssamtal chef–medarbetare och brukarorienteringen. Fler utvecklingssamtal har genomförts och individuella mål har tagits fram under samtalen. Kompetensen för att leva upp till medborgarnas krav har förbättrats och förståelsen ökat för vad som är viktigt för att nå bra resultat för dem.

Utvecklingsområden är bland andra måluppföljning och kommunövergripande information och kommunikation.

Enkäten har genomförts av Synovate och det är fjärde gången som Örebro kommuns medarbetare fått svara. Syftet är att få deras uppfattning om hur kommunen fungerar i dag och att kunna jämföra med resultatet av de tidigare enkäterna. Målet är att utveckla dialogen mellan chefen och medarbetaren om hur kommunen ska utvecklas.

Kontaktperson:
Staffan Isling, kommundirektör, 019-21 41 11, staffan.isling@orebro.se
Therese Deutsch, personalchef, 019-21 42 47, 076-551 41 95, therese.deutsch@orebro.se