Skip to main content

Så här kan järnvägsområdet utvecklas – tyck till om planen

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 08:00 CET

Örebro kommun har nu ett förslag till fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, som alla är välkomna att tycka till om. Fram till och med 24 januari går det att lämna synpunkter på förslaget. En utgångspunkt för planen är att järnvägen ska vara kvar ovan mark. En annan utgångspunkt är att resecentrum behöver byggas ut för ett ökat regionalt resande och att innerstaden ska börja vid Gustavsvik respektive Svampen.

Nu vill vi ha idéer och synpunkter på det förslag vi har arbetat fram för att utveckla området längs järnvägen. Det handlar bland annat om hur Resecentrum, Södra station, Vasatorget och Östra Bangatan kan se ut i framtiden.

- De förändringar som behöver göras längs järnvägen de närmaste åren kommer att prägla Örebro för lång tid framåt och därför är det viktigt att många örebroare nu har åsikter om de förslag som finns, säger Björn Sundin, ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

- Nu har vi chansen att visa upp en bättre sida av Örebro, när man kommer med tåg och bil. Och vi vet att resecentrum är trångt och behöver anpassas för framtidens resande med tåg och buss, säger Anna Kero, projektledare för arbetet.

Synpunkter till och med 24 januari
Fram till och med 24 januari går det att lämna synpunkter. Ta gärna del av förslaget på hur de olika platserna skulle kunna se ut och lämna synpunkter genom att gå in på: jarnvagsomradet.orebro.se Förslaget finns också utställt på Krämaren, nära ingången från Krämartorget.

Järnvägen kvar ovan mark
En utgångspunkt för planen är att järnvägen ska vara kvar i ytläge. En annan utgångspunkt är att området mellan Gustavsvik och Svampen ska vara en del av innerstaden.

Enklare och smidigare resande
Den fördjupade översiktsplanen innehåller förslag på hur de olika platserna skulle kunna se ut. Gemensamt för förslagen är bland annat att de ska bidra till att göra resandet enklare och smidigare – oavsett om du reser med buss, tåg, cykel eller bil.

Beslut om planen 2014
Efter samrådet kommer alla synpunkter från såväl allmänhet som företag, myndigheter och andra intressenter att tas med in i arbetet med det slutgiltiga förslaget till fördjupad översiktsplan. Beslut om den fördjupade översiktsplanen tas under 2014.

Örebroarna tyckte också till i våras
I våras fick örebroarna också tycka till om järnvägsområdet innan arbetet med den fördjupade översiktsplanen började. Nu har vi samlat in alla idéer och arbetat vidare med arkitektförslagen, och det är det förslaget som nu är ute på samråd.  

Kontakt
Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad, bjorn.sundin@orebro.se, 21 40 04, 070-555 41 51
Anna Kero, trafikstrateg och projektledare, anna.kero@orebro.se, 21 13 17