Skip to main content

Skebäcksbron i Örebro öppnas för dubbelriktat biltrafik

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 14:45 CEST

På onsdag 27 april kl 18.00-24.00 stängs Skebäcksbron helt för trafik, för att torsdag 28 april öppna för dubbelriktad biltrafik. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till Slussbron. Detta för att förbättra ambulansens framkomlighet under arbetena på Trädgårdsgatan.

Under våren utför Örebro kommun underhållsarbeten på vatten- och avloppsledningsnätet på Trädgårdsgatan i centrala Örebro. För att förbättra framkomligheten för framför allt ambulansen öppnas Skebäcksbron för dubbelriktad biltrafik. Gång- och cykeltrafiken som idag går på Skebäcksbron hänvisas till Slussbron, till dess att Skebäcksbron byggs om 2018.

  • Onsdag 27 april kl. 18 - 24: Skebäcksbron avstängd för all trafik.
  • Torsdag 28 april: Skebäcksbron öppnar för dubbelriktad biltrafik, ett körfält i varje riktning.


Kontakt
Adina Sjöbom, projektledare
019-21 15 48, adina.sjobom@orebro.se
Örebro kommun, Tekniska förvaltningen/ Park & Gata

Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015