Skip to main content

Socialtjänsten utbildas i bemötande och tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 09:26 CET

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd, förtroendevalda och brukarorganisationer är inbjudna till en föreläsning i Wadköpings utbildningscenters aula kl. 13.30–16 den 17 november. Föreläser gör Stefan Einhorn under rubriken ”Ett generöst bemötande - etiskt förhållningssätt i vardagen”.

Detta är starskottet på en långsiktig utbildningsprocess i syfte att synliggöra och utveckla arbetet med ett gott bemötande och en bra tillgänglighet inom kommunens individ- och familjeomsorgs alla verksamheter.

Bakgrunden är ett uppdrag från politikerna i verksamhetsplan och budget 2010 att arbeta med bemötande och tillgänglighet. För detta arbete har en Etikgrupp skapats, som skall vara motor i denna utbildnings- och utvecklingsprocess.

Brukarfokus

Under hösten 2010 och våren 2011 kommer chefer och medarbetare att utbildas till samtalsledare av Håkan Thorsén, lektor på Örebro universitet. Detta för att garantera att alla arbetsgrupper inom individ- och familjeomsorgen har kvalitativa samtalscirklar med fokus på bemötande- och tillgänglighetsfrågor ur ett brukarperspektiv. Brukarfokus är det gemensamma perspektivet och en viktig del av förvaltningens fortsatta värdegrundsarbete.

Till arbetet kommer att knytas återkommande brukarundersökningar med fokus på just frågorna bemötande och tillgänglighet. Syftet med detta är att ge verksamheterna konkreta förbättringsområden samt kvitto på när man lyckas i sitt arbete.

Kontakt

Förvaltningschef Susanne Bergström 019-21 10 00, 019-21 44 31.

Ansvariga för utbildning samt föreläsare Stefan Einhorn finns tillgängliga för frågor den 17 nov kl. 13–13.30 på Wadköpings utbildningscenter.