Skip to main content

Södra Ladugårdsängen i Örebro växer vidare – Nu släpper vi marken för etapp två

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 13:25 CET

Nu fortsätter markanvisningen i Södra Ladugårdsängen, Örebros mest attraktiva nybyggnadsområde, och byggaktörer som är intresserade av att vara med är välkomna att skicka in sin intresseanmälan till etapp två.

Etapp två omfattar cirka 350 bostäder i 2-5 våningar med alternativa boende- och upplåtelseformer. Fyra byggaktörer kommer att väljas ut och få samarbeta i en gemensam förstudie som ska vara färdig i mars 2017.

Den första etappen markanvisades under vintern 2014/2015 och omfattar ca 800 bostäder. Byggföretagen har under 2015 arbetat med gemensamma förstudier där de delat erfarenheter, kompetens och idéer. Genom en gemensam målbild blir helheten för området bättre och samordningsvinster i sammanhängande grönytor, parkerings- och avfallslösningar gynnar både ekonomin och boendekvalitéer i projekten. Uppskattat datum för första flyttlasset till den nya stadsdelen är under hösten 2017.

Grön och aktiv stadsdel
I den nya stadsdelen är det totalt 230 000 kvm som ska förvandlas till omkring 2 000 nya hem. I kvalitetsprogrammet för Södra Ladugårdsängen har kommunen definierat hur man vill att det nya området ska utvecklas.

Omgivningens rika utbud av natur- och rekreationsområden, motionsspår och sportanläggningar präglar Södra Ladugårdsängens identitet och ger området en grön och aktiv profil. Cyklister och gåendes villkor kommer prioriteras framför bilar. Utmärkande för området blir sammanhängande gröna innergårdar, högklassig vardagsarkitektur, insprängda aktivitetsytor och en mångfald av boendealternativ. Det finns också planer för olika typer av verksamhetslokaler, byggnation av en ny skola och ett flertal förskolor.

I områdets inre blandas gångfartsområden med bilfria gårdsstråk och vindlande stigar. Genom hela Södra Ladugårdsängen kopplas de bilfria innergårdarna samman gång- och cykelstråk över fastighetsgränserna. Det gör att området får större ytor för lek och social samvaro och ger de boende ett aktivt uteliv.

– Vi bygger Södra Ladugårdsängen för invånare med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Vi vill arbeta för en vardagsarkitektur av hög klass och ett långsiktig hållbart byggande, säger Åsa Bellander, stadsbyggnadschef.

Björn Sundin, ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad fortsätter:

– Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Idag är vi drygt 143 000 invånare och ökar med cirka 2 000 personer per år. Det betyder att bostadsbehovet växer. Södra Ladugårdsängen är en viktig stadsdel för att Örebro ska kunna fortsätta att växa och möta behoven av minst 750 nya bostäder per år de närmaste fyra åren.

Läs mer om Södra ladugårdsängen på www.orebro.se/sodraladugardsangen

Kontakt

Erik Skagerlund
Mark- och exploateringsstrateg
019-21 13 70 erik.skagerlund@orebro.se
Stadsbyggnad, Örebro kommun

Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015