Skip to main content

Stöd och insatser för barn och unga i deras vardag

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 08:30 CET

Susanne Bergstöm, socialchef i Örebro kommun, berättar om hur de möter barn, unga och föräldrar i deras vardag och om de förebyggande insatser som pågår i kommunen.

- Vi möter barn, ungdomar och föräldrar där de är. Det kan till exempel handla om barn som bara får träffa sina föräldrar när någon från socialtjänsten är med, om tonåringar som väntar barn och oroliga föräldrar vars barn har prövat cannabis. Det säger Susanne Bergström, socialchef i Örebro kommun.

Hon berättar också att de har flera projekt och insatser igång för att stötta barn, ungdomar och föräldrar på olika sätt. Här nedan är några exempel på hur de jobbar med detta.

Svåra samtal med barn
Träfigurer och en låda sand hjälper barnen att sätta ord på sina upplevelser. Metoden som kallas ”tejping” har börjats användas vid barnsamtal inom Socialförvaltningen.
Kontakt: Biträdande enhetschef Ulrika Ringström, 019-21 50 23, ulrika.ringstrom@orebro.se

Lekvänlig mötesplats för barn och föräldrar
En del barn får bara träffa sina föräldrar när någon från socialtjänsten är med enligt beslut av domstol. För att mötena ska bli så bra som möjligt behövs en bra miljö som mötesplats. Numera träffas därför barn och föräldrar i familjecentralernas lekvänliga lokaler med erfaren personal som stöd. Kontakt: Enhetschef Britt Lindström, 019-21 42 64, britt.lindstrom@orebro.se

Lektioner för unga föräldrar
Unga mammor och pappor är en öppen verksamhet för tonåringar som väntar eller har barn. En lärare från gymnasieförvaltningen finns tillgänglig och undervisar för de föräldrar som vill.
Kontakt: Kurator Annett Lüpke 019-21 39 78, annett.lupke@orebro.se,
lärare Elisabeth Sundström 0709-203078, elisabeth.sundstrom@orebro.se

Kunskap mot cannabis
Cannabismissbruket har ökat bland ungdomar och Fältgruppen har påbörjat ett arbete tillsammans med skolförvaltningarna, Örebro universitet och polisen, som ska rikta sig till högstadieelever. Kontakt: Gruppledare Annie Wärnelid 019-21 49 24, annie.warnelid@orebro.se

En väg bort från kriminalitet
Social insatsgrupp (SIG) riktar sig till unga som är i riskzonen för att utveckla kriminalitet. Socialförvaltningen, polisen, Örebro universitet och de ungas egna nätverk arbetar tillsammans för att bryta destruktiva mönster för ungdomar.
Kontakt: Enhetschef Dick Grandin 070-565 47 37, dick.grandin@orebro.se, SIG-samordnare Johanna Winberg 076-551 58 15, johanna.winberg@orebro.se

Förebyggande och tidiga insatser
Ungefär 4 000 personer har under 2013 tagit del av socialförvaltningens förebyggande och tidiga insatser, det är insatser som varit utan utredning såsom besök på familjecentraler. Cirka 1 800 personer har fått någon form av stöd eller insats efter utredning.

Kontaktpersoner
Susanne Bergström, socialchef i Örebro kommun
019-21 44 31, 0703226274, susanne.bergstrom@orebro.se

Bodil Svensson (S), ordförande Socialnämnd väster
076-551 53 74, bodil.svensson@orebro.se

Sigvard Sundkvist (KD), ordförande Socialnämnd öster
076-551 10 61, sigvard.sundkvist@orebro.se

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013