Skip to main content

Stora Mellösa skola i Örebro får erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 14:45 CET

Varje år delar SIQ, Statens institut för kvalitetsutveckling, ut ett erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling. I år gick priset till Stora Mellösa skola i Örebro.

Kommitténs motivering
Måluppfyllelsearbetet genomsyrar hela verksamheten

Stora Mellösa skolas styrka är det lyhörda bemötandet som baseras på övertygelsen att varje barn kan gå ut ur skolan med full måluppfyllelse samt en positiv framtidstro och tilltro till sin förmåga. Verksamhetsidén ”den medvetna skolan” genomsyrar hela verksamheten och bidrar starkt till självkänsla och gemenskap. Verksamheten bärs upp av en gemensam värdegrund som omfattas av intressenter, lärare, elever och föräldrar.

Kundorientering och medarbetarfokus

Kundorienteringen präglas av högt ställda krav på medarbetare att hämta in, möta upp och tillgodose kundernas krav. Det åstadkoms med ledningens positiva engagemang och sitt långsiktiga systematiska arbete. Ledningen stimulerar medarbetarnas förmåga och vilja till att utveckla organisationen i enlighet med värdegrund och vision. Alla är delaktiga i verksamhetens planering och utvärdering. Medarbetarnas kompetens är en avgörande framgångsfaktor för organisationen. Nyckeln till detta är att man söker på ett systematiskt sätt vad som behövs för att klara framtidens utmaningar. Ledningens engagemang präglas starkt av ett personligt, aktivt och synligt engagemang.

Utvärderar det mesta

Det finns väl inarbetade systematiska angreppssätt för att utvärdera i stort sett alla förekommande aktiviteter. Organisationen präglas av hög flexibilitet för att tillmötesgå elevers och föräldrars behov med strategin flexibelt lärande och hälsa i samspel.

Med den motiveringen delar SIQ ut sitt erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling till Stora Mellösa skola 2012.  

Ständigt pågående förbättringsarbete på skolan
 – Att 2011 ha fått utmärkelsen "Bättre skola 2011" och att i år, efter fortsatt arbete enligt SIQ-modellen få "Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling 2012" är för oss helt overkligt underbart! Vi kommer att fortsätta med ständiga förbättringar och även sprida vårt arbete inom Örebro kommun, säger Gunilla Hedman, rektor på Stora Mellösa skola.

Bakgrund
Stora Mellösa skola är en F–6 skola med 169 elever. Skolan ligger några mil öster om Örebro, är en modellskola för flexibelt lärande och har en hälsoprofil, Hälsa och lärande i samspel.

Kontaktperson
Gunilla Hedman, rektor
019-21 58 12
gunilla.hedman@orebro.se