Skip to main content

Storgatan i Örebro är öppen för biltrafik

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 16:10 CET

Storgatan är nu öppen för biltrafik på försök i ett år. Gatan är öppen i en riktning, från Järnvägsgatan till Olaigatan vid Järntorget.

– Vi måste våga tänka nytt och pröva olika alternativ för att ge Norrcity möjligheter till ett levande affärsliv. Efter många förslag kring Norrcitys utveckling har vi nu öppnat Storgatan för biltrafik. För att inte försvåra för handeln med stora ombyggnationer gör vi först bara små justeringar av gatan när det gäller parkeringsfickor och liknande, säger Ulrika Sandberg (S) ordförande i tekniska nämnden.

Parkeringsfickorna finns på den västra sidan av Storgatan och det är den sidan som nu är öppen för biltrafik på dagtid mellan kl. 7 och 20. Varutransporter begränsas till mellan kl. 6 och 11.

– Vi har öppnat Storgatan för biltrafik på prov i ett år. Det gör det möjligt för oss att följa hur förändringen fungerar och örebroarna har möjlighet att lämna sina synpunkter. Alla som har synpunkter kan lämna dem till kommunens Kundtjänst på telefon 019-21 10 00, via mail till 211000@orebro.se eller via Klagomål och synpunkter på våran webb, orebro.se, säger Gösta Eriksson, verksamhetschef Park & Gata, på Örebro kommun.

Efter ett år ska försöket utvärderas.

Kontaktpersoner:
Ulrika Sandberg (S), ordf  Tekniska nämnden,
073-068 35 00, ulrika.a.sandberg@orebro.se
Gösta Eriksson, verksamhetschef, Tekniska förvaltningen,
Park & Gata, 076-551 37 41, gosta.eriksson@orebro.se