Skip to main content

Tidning om satsningar i Örebro kommun

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 08:00 CET

Den 16 februari får alla hushåll i Örebro kommun en tidning i brevlådan som beskriver några av de satsningar som kommunen gör under 2017. Tidningen kommer även att finnas på kommunens servicecenter, i kommunens receptioner och på biblioteken.

Tidningen är ett sätt att åskådliggöra något av allt det som våra skattepengar ska användas till under 2017. Tanken är att tidningen på ett enkelt sätt ska presentera satsningar som politikerna beslutat om och som kan läsas i sin helhet i dokumentet Övergripande strategi och budget 2017

Speglar vad som är på gång
-Tidningen ger en inblick i kommunens breda verksamhet i Örebro med omnejd, vilka utmaningar som finns och visar på aktiviteter som genomförs för att bygga ett hållbart och tryggt samhälle, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör i Örebro kommun.

För att hålla nere produktionskostnaderna för tidningen är den till största delen finansierad genom de annonser som finns i tidningen.

Här är tidningen i digital form.

Kontaktperson
Margareta Wall, kommunikationsdirektör
019-21 11 34, margareta.wall@orebro.se