Skip to main content

Tingsrätten ger Örebro kommun rätt i en tvist mot Sverigefinska språkskolan

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 15:51 CEST

I dag blev det klart, genom en dom i Örebro tingsrätt, att Örebro kommun får rätt i en tvist mot Sverigefinska språkskolan i Örebro. Sverigefinska språkskolan har hävdat att Örebro kommun inte utbetalat de bidrag skolan har rätt till. Totalt handlade det om ca två miljoner kronor.

Örebro kommun har dock hävdat att de medel som ska betalas ut till Sverigefinska språkskolan redan är utbetalade.

– Örebro kommun har, i enlighet med fattade beslut, betalat ut de bidrag som Sverigefinska språkskolan är berättigad till. Örebro tingsrätt har nu slagit fast att Sverigefinska språkskolan inte har visat att det förhåller sig på något annat sätt. Det är alltid beklagligt när meningsskiljaktigheter måste lösas av rättsväsendet, men vi hade nått vägs ände i denna tvist, och såg ingen annan utväg än att låta domstolen avgöra frågan, säger kommunens chefsjurist Pernilla Wikström Pehrson.

Kontakt
Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist, 019-21 11 42 eller 076-551 39 69 pernilla.wikstrom.pehrson@orebro.se

Örebro kommun - Sveriges Kvalitetskommun 2013