Skip to main content

Vård och omsorg – ett trivsamt arbete för vikarier

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 11:09 CET

Foto: Scandinav Bildbyrå

Timvikarier trivs inom Örebro kommun, det visar en undersökning där personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillfrågats. Örebro kommun arbetar för att attrahera, rekrytera och behålla omvårdnadspersonal.

En välkomnande arbetsplats
Örebro kommun har anordnat fokusgruppssamtal med omvårdnadspersonal från alla delar av Vård- och omsorgsförvaltningen. Vikarier svarar att de trivs med sina arbeten. Svaren i undersökningen visar att vikarier känner sig välkomna och de upplever att de får ett bra mottagande på arbetsplatsen. Många av de svarande anger att de ser sig själva jobba inom vård och omsorg även om fem år. De som tillfrågats har jobbat inom Vård- och omsorgsförvaltningen mellan sex månader och ett år. 

Det bästa med arbetet är enligt några av de tillfrågade vikarierna:

– Möjligheten att göra skillnad, socialt jobb, bra arbetskamrater, bra teamkänsla. Givande dagar på jobbet med växlande arbetsuppgifter. Det är även ett fritt jobb.

– Att man känner sig viktig och behövd. Man får verkligen göra nytta hos andra människor.

– Det positiva med vården är den kontakt och kunskap som medföljer yrket och den livskvalitet som jag själv kan påverka hos vårdtagaren.

Kontaktperson:
Annika Sölveling, HR-strateg, Avdelning HR
070-427 96 25, annika.solveling@orebro.se