Skip to main content

1,3 miljoner till forskning om ungas oro för klimatet

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2008 10:00 CET

Hur reagerar dagens barn och unga när klimathotet sätter deras framtid på spel? Maria Ojala, som är doktor i psykologi vid Örebro universitet, har fått 1,3 miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas för att hitta svaret på den frågan.

- Det är viktigt att ta reda på hur unga människor i olika åldrar hanterar den oro och ångest som kan skapas av de globala miljöproblemen, säger hon.

Maria Ojala konstaterar att många unga människor är oroade över de växande miljöhoten, inte minst klimatfrågan. Och det är en oro som inte alltid är så lätt att omsätta i konstruktiv handling.

- Känslor av pessimism och hjälplöshet är vanliga, och frågan är då vilka faktorer som kan hjälpa unga människor att förvandla oron till en positiv drivkraft?

Kan användas i skolan

Studien kommer att omfatta tre grupper: barn mellan 11 och 12 år, tonåringar i åldern 16 till 17 år, samt en grupp unga vuxna mellan 20 till 24 år gamla. Genom enkäter och intervjuer ska Maria Ojala utforska vilka känslor som finns inför miljöhoten, och vilka strategier de unga använder för att hantera dessa känslor.

- Vad är det som gör att en del reagerar med att skärma av sig och förneka farorna, medan andra i stället lyckas förvandla oron till något positivt som gör att de kan engagera sig för att rädda miljön?

Maria Ojala hoppas att resultaten av hennes forskningsprojekt ska kunna användas i skolan, i undervisningen om hållbar utveckling

För mer information, kontakta Maria Ojala, 070-638 91 88.