Skip to main content

100 procent biobränsle för ett renare Helsingborg

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 13:50 CET

Sedan årsskiftet produceras el och fjärrvärme i fastbränslepannan på Västhamnsverket i Helsingborg till 100 procent av biobränsle i form av träpellets. Övergången är resultatet av ett mångårigt miljöarbete och investeringar på drygt 100 miljoner kronor. För helsingborgarna innebär det att utsläppen över staden minskar betydligt.

Öresundskrafts största produktionsanläggning, Västhamnsverket, togs i drift i början på 1980-talet. Från början byggdes pannan, som står för merparten av produktionen av el och fjärrvärme på Västhamnsverket, för att eldas med kol och olja, men redan 1996 började man att provelda med biobränsle. 1998 minskade andelen kol i bränslemixen med hälften. Sedan dess har övergången skett successivt.

Den första stora investeringen för biobränsle gjordes 1996 när Öresundskraftlagret byggdes för lagring av den stora mängd pellets som används. Sedan dess har investeringar gjorts både i lagret och i anläggningen, bland annat med tanke på säkerhetsaspekten såsom explosionsrisk.

Under 2005 har anläggningen kompletterats med en panneconomizer och en fjärrvärme-economizer samt en ny fläkt för att kunna ta tillvara på energin i rökgaserna från biobränslet.

– Efter ombyggnaden är det exakt samma verkningsgrad i fastbränslepannan som tidigare, förklarar Christer Olsson, produktionschef. Det blir alltså inga problem att hålla helsingborgarna varma även om det skulle bli riktigt stränga vintrar.

Eftersom träpellet har ett något lägre energiinnehåll än kol går det åt mer pellets för att producera samma mängd energi som tidigare. Trots det kommer mängden utsläpp att minska radikalt.

UTSLÄPP VÄSTHAMNSVERKET (FASTBRÄNSLEPANNAN) när det gäller NOx, Svavel och CO2 (koldioxidemissioner)
Sedan början 1990-talet - 310 ton, 160 ton och 330 000 ton
År 2006 - 90 ton, 5 ton och 0 ton

I början av 1990-talet användes 135 000 ton kol per år i fastbränslepannan, nu beräknas det gå åt 200 000 ton träpellets. Hälften av pelleten kommer från Sverige, resten importeras från Kanada, Finland och Baltikum.

Utsänt av Öresundskraft AB, koncernstab Kommunikation.

Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick år 2005 till 6 749 GWh, varav 5 109 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 179,4 Mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera