Skip to main content

Friska medarbetare skapar sund framgång

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 16:05 CET

Ibland kritiseras hälsobokslut för att vara en innehållslös väg för att påverka hälsan i Sverige. Öresundskraft kan visa hur man når konkreta resultat genom att i praktiken använda hälsoekonomi och hälsobokslut med bredare perspektiv. Nomineringen i tävlingen ”Årets friskaste företag 2005” är ytterligare ett tecken på ett bra hälsoarbete.

En nyckelfaktor till framgången med medarbetarnas hälsa är en tydlig och långsiktig strategi från Öresundskrafts ledning som valt att satsa resurser och egentid i friskvårds- och hälsoutvecklingsfrågor.
– Människors hälsa och välbefinnande är svårt att mäta i pengar. Men genom hälsobokslut med brett perspektiv har vi lyckats visa att vår investering i medarbetarna har gett utdelning inom flera områden. Det hälsofrämjande arbetet är numera en naturlig del av vår företagskultur, säger personalchef Barbro Norin.

Resultat och uppskattad besparing*
80 procent av samtliga medarbetare deltog under året i någon aktivitet i Himla Hälsoköret (Öresundskrafts långsiktiga och strategiska hälsoarbete går under namnet Himla Hälsoköret)
- Sjukfrånvaro: Minskat med 15 procent
- Antal rehabiliteringsärenden: Halverats från 13 år 2004 till 6 år 2005
- Syreupptagningsförmåga: Ökat med i snitt 11 procent
- Besparing: Den direkta besparingen blir omkring 500 000 kr

Öresundskraft nominerades nyligen i tävlingen ”Årets friskaste företag 2005” (klass 3 – för arbetsplatser med mer än 300 anställda). Det är en tävling som för femte året i rad arrangeras av Korpen i samarbete med Dagens Industri, SISU idrottsböcker, Skandia, Wellnet och Euro Accident. Prisutdelningen med prisutdelare Hans Majestät Konungen, sker på Stockholmsmässan den 17 mars.
– Nomineringen känns mycket inspirerande och positiv. Det är ytterligare ett tecken på att vårt hälsoarbete gett resultat, avslutar Barbro Norin.

*Resultatet utgår från den jämförande hälsomätningar som genomförts i maj 2004 och i februari 2005. Naturligtvis är det totala värdet i form av ökad prestation, effektivitet och trivsel, mångdubbelt större.

För ytterligare information kontakta personalchef Barbro Norin, 070-418 30 90 eller informationschef Åsa Cullborn, 070-418 32 41.

Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick år 2005 till 6 749 GWh, varav 5 109 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 179,4 Mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera