Skip to main content

Miljön och fjärrvärmekunderna i Helsingborg är vinnare i stor prisjämförelse!

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:39 CET

En jämförelse mellan priset på fjärrvärme i de tio största kommunerna i Sverige visar att endast tre kommuner kan erbjuda lägre pris än Öresundskraft. Ofta framhålls att fjärrvärmens monopolsituation lett till höga priser.

– Vi är stolta över att Öresundskraft kan erbjuda ett lågt fjärrvärmepris i jämförelse med de i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att värma upp en bostad på 100 kvadratmeter i en typfastighet i Helsingborg kostar 11 232 kronor per år. I Stockholm kostar det 3 715 kronor mer per år att värma upp motsvarande bostad med fjärrvärme, vilket är 33 procent mer än i Helsingborg. I Göteborg är kostnaden 7 procent högre, vilket motsvarar drygt 800 kronor per år för bostaden. Motsvarande kostnad i Malmö mer än 1 600 kronor, vilket innebär att uppvärmningen av 100 kvadratmeter är 14 procent högre än i Helsingborg. Det säger marknadschef Per Lundgren, med anledning av att Nils Holgersson-undersökningen presenterats. Undersökningen genomförs av HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna.

En jämförelse mellan priset på fjärrvärme i de tio största kommunerna i Sverige visar att endast tre kommuner kan erbjuda lägre pris än Öresundskraft. Ofta framhålls att fjärrvärmens monopolsituation lett till höga priser. Vissa fjärrvärmebolag knyter prissättningen till alternativa energislag, till exempel olja, vilket lett till stora kostnadsökningar för fjärrvärmekunder. Öresundskrafts pris är för det första direkt kopplat till den reella produktionskostnaden. För det andra är målet att priset på fjärrvärmen skall vara lägre än riksgenomsnittet för energiföretag i Sverige. Vi kan därför garantera en sund prissättning i Helsingborg. Dessutom sker produktionen av fjärrvärme sedan 1 juni i år med biobränsle. Vinnarna är miljön och fjärrvärmekunderna i Helsingborg.

– I tider när energipriserna ökar i snabb takt är fjärrvärmen ett bra alternativ. Det senaste året har fjärrvärmen ökat minst i pris i jämförelse med olja, pellets och el. De tio senaste åren har priset på fjärrvärme inte ökat lika mycket som andra uppvärmningsalternativ och prisutvecklingen är stabil i förhållande till exempelvis oljan. Med rådande höga elpriser står sig fjärrvärmen även mot värmepumpar. Det finns alltså stora fördelar med att värma upp sin fastighet med fjärrvärme och särskilt fördelaktigt är det att vara kund i Helsingborg, säger marknadschef Per Lundgren avslutningsvis.

HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna undersöker årligen avgifterna för fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner. Avgiftsundersökningen "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" sker i samarbete med branschorganisationerna Svenskt Vatten, Svenska Renhållningsverksföreningen och Svensk Fjärrvärme.

Se bifogad Excelfil för konkretiserad prisjämförelse.

Per Lundgren, marknadschef, 070-418 32 14
Åsa Cullborn, informationschef, 070-418 32 41

Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick år 2005 till 6 749 GWh, varav 5 109 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 179,4 Mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy