Skip to main content

Ökade valmöjligheter för naturgaskunder

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 09:19 CET

Den 1 juli 2007 avregleras handeln av naturgas till privata kunder. Anslutna till naturgasnätet får då möjlighet att fritt välja gasleverantör. Öresundskraft välkomnar avregleringen.

- En avreglerad marknad gynnar konsumenterna, säger Diedrik Fälth, försäljningschef privatmarknad på Öresundskraft AB. Villaägaren får själv möjlighet att välja leverantör och prismodell, och en öppnare marknad ger gasleverantörerna möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Avregleringen innebär att överföringen av naturgas och handeln med den skiljs åt. Kunder som är anslutna till naturgasnätet kan då fritt välja leverantör, precis som på elmarknaden. För kunden betyder det i praktiken att man kommer att ha två avtal för sina gasleveranser, ett gashandelsavtal och ett avtal för överföring.

Gashandelsavtalet tecknar kunden med valfri gasleverantör. Om kunden avstår från att aktivt välja ett gashandelsavtal, kommer han att faktureras ett tillsvidarepris av sin tidigare gasleverantör.

Naturgasnätet är fortfarande en reglerad marknad och kontrolleras av energimyndigheten, STEM. Avtalet för överföring tecknas därför alltid med den lokala nätägaren, och kostnaden för gastransporten tar nätägaren ut genom en nättariff. Öresundskraft är nätägare i Helsingborgsområdet och Ängelholm Energi äger näten i Ängelholm.

Öresundskraft har verkat på naturgasmarknaden i 20 år och säljer naturgas med marknadsmässiga priser till nöjda kunder i Helsingborg och Ängelholm. Under veckan får alla gasnätanslutna kunder information hem om avregleringen, med viktiga datum att vara uppmärksam på samt en översikt på valmöjligheterna. Öresundskraft välkomnar gamla och nya kunder från hela landet.


För mer information kontakta:
Diedrik Fälth, försäljningschef privatmarknad, Öresundskraft AB, 070-418 32 11
Ameli Frostell, informatör, Öresundskraft AB, 070-418 32 39


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett expansivt energibolag med säte i Helsingborg och verksamhet i hela Sverige och delar av Danmark. Företaget är en vägledande partner som ur kundens perspektiv tar ett tydligt pris- och miljöansvar. Koncernen har cirka 370 medarbetare och förser närmare 230 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, elhandel och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick år 2005 till 6 749 GWh, varav 5 109 GWh avser el. Samma år var resultat efter finansnetto 179,4 Mkr.

Naturgas är ett miljövänligt energialternativ. Vid förbränning sker nästan inga utsläpp av svavel, tungmetaller eller stoft, och utsläpp av kväveoxid och koldioxid är 30 procent lägre än med kol eller olja.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy